Mac OS X 10.6: Het AirPort-statusmenu gebruiken om AirPort in te stellen

Het AirPort-statusmenu gebruiken om AirPort in te stellen

U kunt de status van de AirPort-verbinding in de menubalk weergeven. U kunt het AirPort-statusmenu gebruiken om van AirPort-netwerk te veranderen, de AirPort-kaart in of uit te schakelen, het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren te openen of een computer-naar-computer-netwerk op te zetten.

De AirPort-status in de menubalk weergeven

  1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik vervolgens op 'AirPort' in de lijst.

    Als AirPort niet in de lijst voorkomt, klikt u op de knop met het plusteken (+) onder in de lijst, kiest u 'AirPort' uit het venstermenu 'Interface', geeft u de AirPort-voorziening een naam en klikt u vervolgens op 'Maak aan'.

  2. Schakel het aankruisvak 'Toon AirPort-status in menubalk' in.

Er worden vier signaalstreepjes weergegeven in het statussymbool van AirPort in de menubalk. Hoe meer streepjes zwart zijn, hoe hoger de signaalsterkte is.

Published Date: 8-jun-2012
Helpful?