AirPort Utility 6.x: Een DHCP-adres voor een clientcomputer reserveren

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Een DHCP-adres voor een clientcomputer reserveren

U kunt instellen dat het basisstation of de AirPort Time Capsule een DHCP-adres reserveert voor elke clientcomputer in het netwerk. Als een clientcomputer verbinding maakt met het netwerk, wordt hieraan het door u ingestelde DHCP-adres toegewezen.

Bovendien moet het basisstation of de AirPort Time Capsule zijn ingesteld voor het toewijzen van IP-adressen aan clientcomputers in het netwerk via DHCP voordat u een DHCP-reservering kunt maken.

  1. Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's').
  2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Wijzig'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.
  3. Klik op 'Netwerk'. Kies vervolgens 'DHCP en NAT' of 'Alleen DHCP' uit het venstermenu 'Routermodus', afhankelijk van de manier waarop u DHCP wilt gebruiken.
  4. Klik op de knop met het plusteken onder de lijst 'DHCP-reserveringen'.
  5. Kies, afhankelijk van de methode waarmee de client voor de reservering moet worden geïdentificeerd, 'DHCP-client-ID' of 'MAC-adres' uit het venstermenu 'Reserveer adres op basis van'. Voer vervolgens de client-ID of het MAC-adres in.
  6. Voer het IPv4-adres in dat u voor de client wilt reserveren. Dit adres moet behoren tot het bereik van IP-adressen dat door uw draadloze apparaat wordt verspreid.
Published Date: 3-sep-2015
Helpful?