OS X Lion: Słowa kluczowe używane w wyszukiwarce Spotlight

Słowa kluczowe używane w wyszukiwarce Spotlight

Podczas wyszukiwania można określić rodzaj rzeczy, które chcemy znaleźć. Aby określić rodzaj, wystarczy dodać tekst „rodzaj:<rodzaj rzeczy>” do wyszukiwanego wyrażenia. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć zdjęcia z Krakowa, wpisz „Kraków rodzaj:obrazek”, natomiast jeśli chcesz znaleźć wiadomości pocztowe, w których wspomniana jest Danuta Kowalska, wpisz: „Danuta Kowalska rodzaj:email”.

Poniższych słów kluczowych można używać w menu Spotlight oraz w polu wyszukiwania w oknach Findera i oknie dialogowym „Otwórz”.

Rodzaj rzeczy Słowo kluczowe

Programy

rodzaj:program

rodzaj:programy

rodzaj:prg

Kontakty

rodzaj:kontakt

rodzaj:kontakty

Katalogi

rodzaj:katalog

rodzaj:katalogi

Wiadomości pocztowe

rodzaj:email

rodzaj:emaile

rodzaj:wiadomość pocztowa

rodzaj:wiadomości pocztowe

Wydarzenia z programu iCal

rodzaj:wydarzenie

rodzaj:wydarzenia

Przypomnienia z programu iCal

rodzaj:przypomnienie

rodzaj:przypomnienia

Obrazki, grafika, zdjęcia

rodzaj:obrazek

rodzaj:obrazki

Filmy

rodzaj:film

rodzaj:filmy

Muzyka

rodzaj:muzyka

Dźwięk

rodzaj:audio

PDF

rodzaj:pdf

rodzaj:pdfy

Preferencje

rodzaj:preferencje

rodzaj:preferencje

Zakładki

rodzaj:zakładka

rodzaj:zakładki

Czcionki

rodzaj:czcionka

rodzaj:czcionki

Prezentacje

rodzaj:prezentacja

rodzaj:prezentacje

Data publikacji: 2012-04-29
Był pomocny?