OS X Lion: Zawężanie wyników wyszukiwania Spotlight

Zawężanie wyników wyszukiwania Spotlight

Podczas wyszukiwania przy użyciu funkcji Spotlight można dodawać kryteria, używać operatorów logicznych oraz przeszukiwać metadane. Można również podawać daty i zakresy wartości.

Można także wyszukiwać określone rodzaje plików, np. programy, kontakty lub zakładki. Więcej na ten temat:

Słowa kluczowe używane w wyszukiwarce Spotlight

Dodawanie kryteriów do wyszukiwania podstawowego

Możesz uściślić wyszukiwanie, podając dodatkowe kryteria. Na przykład, możesz wyszukać plików określonego rodzaju lub rzeczy utworzonych danego dnia. Istnieje szereg innych kryteriów, które można zastosować.

  1. Jeśli wyszukiwanie rozpoczęte zostało w menu Spotlight (widocznym w prawym górnym rogu ekranu), kliknij w Pokaż wszystko w Finderze, aby przejść do okna wyszukiwania.
  2. Kliknij w przycisk dodawania (+), znajdujący się po prawej stronie okna wyszukiwania (poniżej pola wyszukiwania).
  3. Wybierz kryterium z menu podręcznego, umieszczonego po lewej stronie (tego z napisem Rodzaj).

    Na przykład, jeśli chcesz wyszukać tylko rzeczy określonego rodzaju, wybierz Rodzaj. Jeśli natomiast chcesz znaleźć rzeczy, których nazwa zawiera jakieś słowo lub wyrażenie, wybierz Nazwa.

  4. Jeśli chcesz, możesz dodać kolejne pozycje do menu kryteriów. W tym celu wybierz Inne, a następnie zaznacz pola wyboru obok nazwy każdego atrybutu, który chcesz dodać.

    Na przykład, jeśli chcesz móc przeszukiwać informacje o prawach autorskich, zaznacz pozycję „Prawa autorskie” na liście atrybutów, a następnie kliknij w OK.

  5. W razie potrzeby możesz dodać lub usunąć dodatkowe kryteria, klikając w przycisk dodawania (+) lub usuwania (–).

Na liście wyników znajdą się tylko te rzeczy, które spełniają wszystkie ustalone kryteria. Na przykład, jeśli jedno kryterium polega na wyszukiwaniu rzeczy o nazwach zaczynających się na literę S, to gdy dodasz kryterium wyszukiwania rzeczy utworzonych dzisiaj, na liście wyników znajdą się tylko te rzeczy, które zostały utworzone dzisiaj i mają nazwy zaczynające się na literę S.

Wyszukiwanie przy użyciu operatorów logicznych

Przy wyszukiwaniu można używać „wyrażeń logicznych”, czyli operatorów AND (i), OR (lub) oraz NOT (nie). Można również stosować znak minus (-), oznaczający „AND NOT” i pozwalający wykluczać określone elementy. Oto przykłady wyszukiwania przy użyciu tych operatorów:

author:tom OR author:thom szuka rzeczy, których autorem jest Tom lub Thom (przydatne, gdy nie znasz dokładnej pisowni jego imienia).

wycieczka -francja szuka rzeczy zawierających słowo „wycieczka”, ale nie zawierających słowa „francja”, więc wyniki mogą np. obejmować zdjęcia z wycieczki do Hiszpanii, ale nie z wycieczki do Francji.

rodzaj:wiadomość data:24.10.2010-23.11.2010 NOT data:11.11.2010 wyszuka wiadomości z datami między 24 października a 23 listopada 2010 roku, pomijając te z 11 listopada.

Przeszukiwanie metadanych

Większość rzeczy zawiera metadane, opisujące ich zawartość. Na przykład, zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym zawiera informacje o modelu aparatu, przysłonie, długości ogniskowej i wiele innych tego typu metadanych. Oto przykłady rzeczy, które można wpisać w polu wyszukiwania, aby przeszukać metadane:

wycieczka rodzaj:dokument szuka rzeczy, które są dokumentami i zawierają słowo „wycieczka”.

autor:katarzyna szuka rzeczy, których autorką jest Katarzyna.

data spotkania:jutro szuka spotkań zaplanowanych na jutro.

rodzaj:obrazek utworzone:24.10.2010 szuka obrazków utworzonych 24 października 2010 roku.

rodzaj:muzyka przez:"glenn miller" szuka utworów Glenna Millera.

modyfikowane:<=13.09.2010 szuka wszystkich rzeczy, które zostały zmienione 13 września 2010 roku lub wcześniej.

Jeśli chcesz wyświetlić metadane pliku, zaznacz go i wybierz polecenie menu Plik > Informacje.

Data publikacji: 2012-04-29
Był pomocny?