OS X Lion: Hasło pęku kluczy

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.
Hasło pęku kluczy

Hasło pęku kluczy pozwala na automatyczne uwierzytelnianie programów i usług dodanych do programu Dostęp do pęku kluczy. Hasło to ustalane jest podczas tworzenia pęku kluczy i domyślnie jest takie samo, jak Twoje hasło logowania.

Jeśli zmienisz swoje hasło logowania w preferencjach użytkowników i grup, hasło pęku kluczy zostanie również automatycznie zmienione.

Gdy hasło pęku kluczy różni się od hasła logowania, odblokowanie pęku kluczy wymaga dodatkowego uwierzytelnienia.

Hasło pęku kluczy dostępne jest tylko dla użytkownika danego konta. Nie jest ono dostępne dla administratora komputera. Wyzerowanie hasła logowania użytkownika przez administratora nie powoduje zmiany hasła pęku kluczy. Podczas następnego logowania Mac poprosi użytkownika o wyzerowanie hasła pęku kluczy. Jeśli hasło pęku kluczy zostanie wyzerowane na skutek jego zapomnienia, utworzony zostanie nowy pęk kluczy, a zawartość poprzedniego (wszystkie hasła, klucze i inne dane) zostanie utracona.

Zwykle należy używać domyślnego hasła pęku kluczy, można jednak je zmienić.

  1. Otwórz program Dostęp do pęku kluczy. Znajdziesz go w katalogu Narzędzia, dostępnym w Launchpadzie.
  2. Wybierz polecenie menu Edycja > Zmień hasło dostępu do pęku kluczy (nazwa).
  3. Jeśli pęk kluczy jest zablokowany, podaj hasło dostępu i kliknij w OK.
  4. Wpisz bieżące hasło dostępu do tego pęku kluczy.
  5. Podaj nowe hasło, a następnie wpisz je ponownie w celu potwierdzenia. Hasło pęku kluczy powinno być takie samo, jak hasło logowania danego konta.
  6. Kliknij w OK.
Data publikacji: 2013-10-31
Był pomocny?