iCloud: ส่งออกรายชื่อเป็น vCard จากรายชื่อ iCloud

ส่งออกรายชื่อเป็น vCard จากรายชื่อ iCloud

คุณสามารถส่งออกบัตรเสมือนที่เรียกว่า vCard ได้ โดย ใช้แอพรายชื่อบน iCloud.com vCard ประกอบด้วยข้อมูลรายชื่อของรายชื่ออย่างน้อยหนึ่งรายการ

คุณสามารถแนบ vCard ลงในข้อความอีเมลได้ จึงทำให้แชร์กับผู้อื่นได้ง่าย

  1. เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายชื่อในรายการข้อมูลรายชื่อ

  2. คลิกเมนูปฏิบัติการ ซึ่งเป็นเมนูป๊อปอัพในแถบด้านข้าง แล้วเลือก "ส่งออก vCard"

    หากคุณเลือกหลายรายชื่อ "รายชื่อ" จะส่งออกเป็น vCard เดียวที่มีรายชื่อเหล่านั้นทั้งหมด

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งออกรายชื่อทั้งหมดของคุณเป็น vCard และใช้เป็นข้อมูลสำรองได้

วันที่เผยแพร่: 14 ส.ค. 2562
เป็นประโยชน์ไหม