iCloud: Eksportowanie kontaktu z Kontaktów iCloud jako wizytówki vCard

Eksportowanie kontaktu z Kontaktów iCloud jako wizytówki vCard

Wirtualną wizytówkę o nazwie vCard można eksportować przy użyciu aplikacji Kontakty na stronie iCloud.com. Wizytówki vCard zawierają informacje kontaktowe dla co najmniej jednego kontaktu.

Wizytówki vCard można załączać do wiadomości email, co ułatwia ich udostępnianie.

  1. Zaznacz kontakty na liście kontaktów.

  2. Kliknij w menu podręczne Czynności na pasku bocznym, a następnie wybierz Eksportuj wizytówkę vCard.

    W przypadku zaznaczenia wielu kontaktów wyeksportowana zostanie pojedyncza wizytówka vCard zawierająca wszystkie te kontakty.

Porada: Możesz wyeksportować wszystkie kontakty jako wizytówkę vCard i używać jej jako kopii zapasowej.

Data publikacji: 2019-08-13
Był pomocny?