Pages for iOS (iPhone, iPod touch): Använda iCloud med Pages

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Använda iCloud med Pages

iCloud lagrar dina dokument och ser till att de är uppdaterade på dina datorer och iOS-enheter som använder samma iCloud-konto. Du får alltid se de senaste versionerna av ditt dokument, oavsett var du gjorde de senaste redigeringarna.

Använd iCloud Drive, iOS 8.4 eller senare på enheterna och OS X 10.10.4 eller senare på datorerna för smidig delning och synkronisering av dokument.

Du kan också använda Pages för iCloud på webben till att skapa och redigera Pages-dokument via en webbläsare som stöds på en Mac- eller Windows-dator.

Ställa in Pages för användning med iCloud Drive

Om du vill använda iCloud måste du logga in med ditt Apple-ID i Inställningar och se till att iCloud är aktiverat för Pages.

 1. Tryck på Inställningar på hemskärmen och sedan på iCloud.

 2. Logga in på ditt konto med ditt Apple-ID eller begär ett nytt Apple-ID och logga sedan in.

 3. Tryck på iCloud Drive och aktivera det.

 4. Slå på Pages.

  Med den här inställningen kan Pages spara dokument på iCloud.

 5. Tryck på bakåtpilen för att återgå till den första inställningsskärmen och rulla sedan ned till apparna i nederkanten.

 6. Tryck på Pages och slå på Använd iCloud.

När iCloud är avaktiverat för Pages på den här enheten sparas inte de ändringar som du gör eller nya dokument som du skapar på iCloud. Nya eller ändrade dokument på andra enheter eller på datorn blir inte heller tillgängliga i Pages på den här enheten.

Komma åt webbprogrammet Pages för iCloud

De dokument du skapar på webben med Pages för iCloud blir automatiskt tillgängliga i Pages på datorn och på iOS-enheter som är inställda för användning med iCloud, och tvärt om: Om du skapar ett dokument i Pages på en iOS-enhet eller Mac visas dokumentet automatiskt på webben i Pages för iCloud.

 1. Kontrollera att du uppgraderat ditt iCloud-konto för användning med iCloud Drive och att du loggat in med ditt Apple-ID.

 2. Gå till iCloud.com på datorn och logga in med samma Apple-ID.

 3. Klicka på Pages.

Se Pages för iCloud Hjälp för mer information om hur du använder Pages för iCloud.

Tips för hantering av dokument på flera datorer och enheter

Här är några saker du bör komma ihåg när du använder iCloud till att hantera dokument på flera enheter:

Om du redigerar och sedan stänger ett dokument när du inte är ansluten till internet visas en förloppsindikator längst ned på dokumentets miniatyr. Nästa gång du ansluter till internet sparas det redigerade dokumentet till iCloud.

Om du redigerar ett dokument på fler än en dator eller enhet samtidigt uppstår konflikter. Se till att appen har hunnit spara ändringarna på iCloud innan du ändrar samma dokument på en annan enhet. Om en konflikt uppstår kan du välja att behålla några eller alla dokumentversioner.

Om du delar ett dokument med andra, och det är öppet i Pages på din Mac, uppdateras det då och då med ändringarna som görs i det på webben. Av det här skälet bör du inte redigera dokumentet på datorn medan andra redigerar det på webben eftersom dokumentet kan bli osynkroniserat.

Om du raderar ett dokument raderas det från iCloud och från Pages på alla dina enheter.

Om du ordnar dokumenten i mappar på en enhet används samma mappstruktur på alla enheter.

Om du lägger till ett lösenord för ett dokument på en enhet måste lösenordet anges innan dokumentet kan öppnas på andra enheter.

Om du använder äldre versioner av Pages och OS X på andra datorer, eller inte har uppgraderat ditt iCloud-konto för användning med iCloud Drive, kommer synkroniseringen inte alltid att fungera. Läs den här Apple Support-artikeln för mer information.

Published Date: 2018-jun-01
Helpful?