Pages for iOS (iPhone, iPod touch): Používanie iCloudu v Pages

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Používanie iCloudu v Pages

iCloud uchováva vaše dokumenty a udržiava ich aktualizované v počítačoch a iOS zariadeniach, ktoré používajú rovnaký iCloud účet. Vždy tak vidíte najnovšiu verziu dokumentu bez ohľadu na to, kde ste vykonali posledné úpravy.

V záujme bezproblémového zdieľania a synchronizácie dokumentu používajte vo svojich zariadeniach iCloud Drive a iOS 8.4 alebo novší a v počítačoch OS X 10.10.4 alebo novší.

Pomocou Pages pre iCloud môžete tiež na webe vytvárať a upravovať dokumenty Pages s použitím podporovaného webového prehliadača v Macu alebo počítači s Windowsom.

Nastavenie Pages na používanie iCloudu Drive

Ak chcete používať iCloud, v nastaveniach sa musíte prihlásiť pomocou svojho Apple ID a zapnúť iCloud pre Pages.

 1. Na ploche klepnite na Nastavenia a potom na iCloud.

 2. Prihláste sa do svojho účtu pomocou svojho Apple ID alebo požiadajte o nové Apple ID a potom sa prihláste.

 3. Klepnutím zapnite iCloud Drive.

 4. Zapnite Pages.

  Toto nastavenie umožňuje Pages ukladať dokumenty v iCloude.

 5. Klepnutím na šípku pre návrat späť sa vráťte na prvú obrazovku Nastavení a potom prejdite na aplikácie v dolnej časti.

 6. Klepnite na Pages a potom zapnite Použiť iCloud.

Keď je iCloud pre Pages v tomto zariadení vypnutý, vykonané úpravy alebo novo vytvorené dokumenty sa neuložia do iCloudu a novo vytvorené alebo zmenené dokumenty v iných zariadeniach alebo v počítači nebudú k dispozícii v Pages v tomto zariadení.

Prístup do webovej aplikácie Pages pre iCloud

Dokumenty vytvorené na webe pomocou Pages pre iCloud sú automaticky k dispozícii v Pages vo vašom Macu alebo iOS zariadeniach, ktoré sú nastavené na používanie iCloudu, a naopak: ak vytvoríte dokument pomocou Pages v iOS zariadení alebo Macu, automaticky sa zobrazí na webe v Pages pre iCloud.

 1. Uistite sa, že váš iCloud účet je aktualizovaný na používanie iCloud Drive a že ste prihlásení pomocou svojho Apple ID.

 2. Na Macu prejdite na stránku iCloud.com a prihláste sa pomocou rovnakého Apple ID.

 3. Kliknite na Pages.

Viac informácií o používaní Pages pre iCloud nájdete v Pomocníkovi pre Pages pre iCloud.

Tipy na spravovanie dokumentov v rôznych počítačoch a zariadeniach

V tejto časti nájdete niekoľko poznámok týkajúcich sa spravovania vašich dokumentov v zariadeniach pomocou iCloudu:

Ak upravíte a zatvoríte dokument a nemáte pripojenie na internet, v spodnej časti miniatúry dokumentu sa zobrazí lišta pokroku. Pri ďalšom pripojení na internet sa upravený dokument uloží do iCloudu.

Ak dokument upravíte na viacerých počítačoch alebo zariadeniach súčasne, zobrazia sa konflikty. Skôr než začnete ten istý dokument upravovať v inom zariadení, uistite sa, že aplikácia mala dostatok času na uloženie zmien v iCloude. Ak nastane konflikt, môžete zachovať ktorúkoľvek alebo všetky verzie dokumentu.

Ak je dokument, ktorý sa zdieľa so spolupracovníkmi, otvorený v Pages v Macu, pravidelne sa aktualizuje zmenami vykonanými na webe. Z tohto dôvodu je najlepšie neupravovať dokument v Macu, ak ho ostatní upravujú na webe, pretože dokument nemusí byť neustále synchronizovaný.

Ak dokument vymažete, vymaže sa z iCloudu aj z Pages vo všetkých zariadeniach.

Ak na organizáciu dokumentov v jednom zariadení využívate priečinky, rovnaká štruktúra priečinkov bude použitá vo všetkých zariadeniach.

Ak pridáte heslo do dokumentu v jednom zariadení, budete ho musieť zadávať pri otváraní tohto dokumentu vo všetkých zariadeniach.

Ak v iných počítačoch používate staršie verzie aplikácie Pages a systému OS X alebo ste svoj iCloud účet neaktualizovali na používanie služby iCloud Drive, synchronizácia nebude vždy fungovať. Viac informácií nájdete v nasledovnom článku podpory Apple.

Published Date: 1. 6. 2018
Helpful?