Pages for iOS (iPhone, iPod touch): Bruk iCloud med Pages

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Bruk iCloud med Pages

iCloud lagrer dokumentene dine og holder dem oppdatert på dine datamaskiner og iOS-enheter som bruker samme iCloud-konto. Du ser alltid den nyeste versjonen av dokumentet, uansett hvor du utførte de siste redigeringene.

Bruk iCloud Drive, iOS 8.4 eller nyere på enhetene dine og OS X 10.10.4 eller nyere på datamaskinene dine for sømløs deling og synkronisering av dokumenter.

Du kan også bruke Pages for iCloud på nettet til å opprette og redigere Pages-dokumenter ved hjelp av en nettleser som støttes, på en Mac- eller Windows-maskin.

Konfigurer Pages til å bruke iCloud Drive

For å bruke iCloud må du logge på med Apple-ID-en din i Innstillinger og kontrollere at iCloud er slått på for Pages.

 1. Tap Settings on your Home screen, then tap iCloud.

 2. Logg på kontoen din med Apple-ID-en, eller be om en ny Apple-ID og logg på.

 3. Trykk på iCloud Drive, og slå det på.

 4. Slå på Pages.

  Denne innstillingen gir Pages tillatelse til å arkivere dokumenter i iCloud.

 5. Tap the back arrow to return to the first Settings screen, then scroll down to the apps at the bottom.

 6. Trykk på Pages, og slå deretter på Bruk iCloud.

Når iCloud er slått av for Pages på denne enheten, vil endringer du gjør, eller nye dokumenter du oppretter, ikke bli arkivert i iCloud. Nye eller endrede dokumenter på andre enheter eller på datamaskinen er dermed ikke tilgjengelige i Pages på denne enheten.

Få tilgang til Pages for iCloud-nettprogrammet

Dokumenter du oppretter på nettet ved hjelp av Pages for iCloud, er automatisk tilgjengelige i Pages på Mac-maskinen eller iOS-enheter som er konfigurert for iCloud – og omvendt: Hvis du oppretter et dokument ved hjelp av Pages på en iOS-enhet eller en Mac-maskin, vises dokumentet automatisk på nettet i Pages for iCloud.

 1. Forsikre deg om at iCloud-kontoen er oppgradert for iCloud Drive og at du er logget på med Apple-ID-en.

 2. Gå til iCloud.com på Mac-maskinen, og logg på med samme Apple-ID.

 3. Klikk på Pages.

Se Pages for iCloud-hjelp hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Pages for iCloud.

Tips for å håndtere dokumenter på tvers av datamaskiner og enheter

Her er ting som er nyttig å vite angående hvordan det å bruke iCloud hjelper deg med å håndtere dokumenter på tvers av enheter:

Hvis du redigerer og deretter lukker et dokument når du ikke er koblet til Internett, vises en framdriftslinje nederst på miniatyrdokumentet. Neste gang du kobler deg til Internett, blir det redigerte dokumentet arkivert til iCloud.

Hvis du redigerer et dokument på flere enn én maskin eller enhet samtidig, vil det oppstå konflikter. Forsikre deg om at appen har hatt tid til å arkivere endringene til iCloud før du redigerer det samme dokumentet på en annen enhet. Hvis det oppstår en konflikt, kan du velge om du vil arkivere noen av eller alle dokumentversjonene.

Hvis et dokument deles med samarbeidspartnere og er åpent i Pages på Mac-maskinen, oppdateres det jevnlig med endringene som gjøres på nettet. Det er derfor best å ikke redigere dokumentet på Mac-maskinen samtidig som andre redigerer det på nettet, for da kan det bli usynkronisert.

Hvis du sletter et dokument, slettes det fra iCloud og fra Pages på alle enhetene dine.

Hvis du bruker mapper til å organisere dokumentene på én enhet, gjelder samme mappeoppsett på alle enhetene dine.

Hvis du legger til et passord for et dokument på én enhet, kreves passordet for å åpne dokumentet på alle enhetene dine.

Hvis du bruker eldre versjoner av Pages og OS X på andre datamaskiner, eller hvis du ikke har oppgradert iCloud-kontoen din til å bruke iCloud Drive, er det ikke alltid synkroniseringen vil fungere. Les denne artikkelen fra Apples kundestøtte hvis du vil ha mer informasjon.

Published Date: 01.jun.2018
Helpful?