iBooks Author: verktøylinje

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
verktøylinje

Verktøylinjen gir deg tilgang med ett klikk til mange av verktøyene og kontrollene du bruker når du lager en bok. Når du blir kjent med hvilke handlinger du utfører oftest, kan du legge til, fjerne og omorganisere verktøylinjeobjekter som du vil.

Objektene i verktøylinjen varierer avhengig av malen. Hvis du bruker en liggende eller stående mal, ser du objektene som vises på dette bildet:

Verktøylinjen for en liggende mal

Merk: Rull-knappen er ikke tilgjengelig i en stående mal.

Hvis du bruker en ePub-mal, ser du objektene som vises under:

Verktøylinjen for en e-Pub-mal
  • Tilpass verktøylinjen: Velg Vis > Tilpass verktøylinje.

Published Date: 12.des.2016
Helpful?