iBooks Author: panel nástrojů

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
panel nástrojů

Na panelu nástrojů můžete jediným klepnutím přistupovat k mnoha nástrojům a ovládacím prvkům, které slouží k vytváření knihy. Až zjistíte, které akce provádíte nejčastěji, můžete na panel nástrojů přidat položky nebo je odstranit či změnit jejich uspořádání.

Položky zobrazené na panelu nástrojů se liší podle typu předlohy. Používáte-li předlohu orientovanou na šířku nebo na výšku, uvidíte položky jako na tomto obrázku:

Panel nástrojů pro předlohu orientovanou na šířku

Poznámka: V předloze orientované na výšku není k dispozici tlačítko Posuv.

Používáte-li předlohu ePub, uvidíte níže uvedené položky:

Panel nástrojů pro předlohu ePub
  • Přizpůsobení panelu nástrojů: Použijte příkaz Zobrazení > Upravit panel nástrojů.

Published Date: 7.12.2016
Helpful?