iBooks Author: ตัวตรวจสอบ

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป
ตัวตรวจสอบ

หน้าต่างตัวตรวจสอบมีเครื่องมือสำหรับการจัดรูปแบบข้อความ วัตถุ วิดเจ็ต ลิงก์ และอื่น ๆเครื่องมือเหล่านี้ถูกจัดระเบียบลงเป็นตัวตรวจสอบแต่ละตัว ซึ่งคุณสามารถดูได้โดยการคลิกที่ปุ่มที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง

ปุ่มตัวตรวจสอบจากซ้ายไปขวาคือ:เอกสาร เค้าโครง การตัด ข้อความ กราฟิก เมตริก ตาราง แผนภูมิ ลิงก์ และวิดเจ็ต

ปุ่มตัวตรวจสอบในแถบเครื่องมือและหน้าต่างตัวตรวจสอบพร้อมด้วยปุ่มสำหรับเปิดตัวตรวจสอบที่ด้านบนสุด
  • การเปิดตัวตรวจสอบ:คลิกตัวตรวจสอบในแถบเครื่องมือ แล้วคลิกปุ่มสำหรับตัวตรวจสอบที่คุณต้องการดู

วันที่เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2559
เป็นประโยชน์ไหม
มี 94% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์