iBooks Author: Widgettien yleiskatsaus

Widgettien yleiskatsaus

iBooks Author sisältää widgettejä, joilla kirjaan on helppoa lisätä interaktiivisia objekteja. Widgettityyppejä ovat:

 • Galleria: Joukko kuvia, joita lukijat voivat selata pyyhkäisemällä tai osoittamalla ja joissa jokaisessa on oma kuvatekstinsä.

 • Media: Elokuva- tai äänitiedosto, jonka lukijat voivat toistaa.

 • Harjoitus: Joukko interaktiivisia monivalinta- tai vedä kohteeseen -kysymyksiä.

 • Keynote: Kuvaesitys tai muu esitys, joka on luotu Keynotella.

 • Interaktiivinen kuva: Grafiikka, jossa kuvatekstejä (selitteitä). Lukijat voivat näyttää yksityiskohtaisia tietoja tietyistä grafiikan osista panoroimalla ja zoomaamalla.

 • 3D: Lisää 3D COLLADA (.dae) -tiedosto, jota lukijat voivat käsitellä.

 • Vierityssivupalkki: Sisältö (sis. tekstiä, kuvia ja kuvioita), joka liittyy ympäröivään tekstiin, mutta ei kuulu pääasialliseen juoksevaan tekstiin. Valmiissa kirjassa lukijat voivat vierittää sivupalkin sisältöä muusta sivusta erillään.

 • Ponnahdusikkuna: Peiteikkuna (sis. tekstiä, kuvia ja kuvioita), joka avautuu, kun lukija napauttaa tai osoittaa kuvaa valmiissa kirjassa.

 • HTML: HTML5-widgetti (pääte .wdgt).

Kun olet lisännyt widgetin (valitsemalla työkalupalkin Widgetit-ponnahdusvalikosta), voit muokata sitä Widgetti-inspektorilla. Widgetti-inspektorin vaihtoehdot muuttuvat sen mukaan, millainen widgetti on valittuna. Kun lisäät widgetin, vastaavan inspektorin säätimet tulevat näkyviin.

Seuraavat inspektorisäätimet ovat käytettävissä useimmille widgeteille:

 • Asettelu: Valitse ponnahdusvalikosta, minne selite ja kuvateksti sijoitetaan (widgetin ylä- tai alapuolelle).

 • Otsikko: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat antaa widgetille otsikon. Otsikossa voi myös olla selite, kuten Kuva tai Kaavio. Nämä selitteet numeroidaan automaattisesti koko kirjassa.

 • Kuvateksti: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat antaa widgetille kuvatekstin. Valmiissa kirjassa lukijat voivat vierittää kuvatekstejä, jos kaikki niiden teksti ei mahdu kerralla näkyviin.

 • Tausta: Valitse tämä valintaneliö, jos haluat muokata widgetin taustaa. Marginaali-liukusäätimellä voit muuttaa sitä, kuinka paljon taustasta näkyy.

 • Käyttöapukuvaus: Voit lisätä käyttöapukuvauksia VoiceOveria varten (Applen näytönlukija heikkonäköisille), jotka luetaan, kun objekteja näytetään iPadissa tai Macissa. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, VoiceOver puhuu objektin oletuskuvauksen.

  VoiceOver lukee automaattisesti widgetteihin liittyvät tekstit, kuten otsikot, selitteet ja kuvatekstit.

Voit määrittää, että widgetti näkyy suurempana, kun lukija napauttaa tai osoittaa sitä.

Last Modified: 22.12.2014
Helpful?

Additional Product Support Information