iBooks Author: การเพิ่มลิงก์และที่คั่นหน้า

การเพิ่มลิงก์และที่คั่นหน้า

คุณสามารถสร้างลิงก์ข้อความหรือรูปภาพที่ผู้อ่านของคุณสามารถแตะหรือคลิกเพื่อไปยังที่อื่นในหนังสือ ไปยังหน้าเว็บ หรือเปิดข้อความอีเมลที่ใส่ที่อยู่ไว้ก่อนได้

ในขณะที่คุณกำลังสร้างหนังสือของคุณ คุณสามารถนำทางไปยังตำแหน่งเฉพาะในหนังสือได้อย่างรวดเร็วโดยเพิ่มที่คั่นหน้า หากคุณเพิ่มลิงก์ไปยังที่คั่นหน้าของคุณ ผู้อ่านของคุณยังสามารถใช้ลิงก์ในหนังสือฉบับสมบูรณืได้อีกด้วย

การสร้างลิงก์

 1. เลือกข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการให้เป็นลิงก์

 2. หากตัวตรวจสอบลิงก์ไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่ม ตัวตรวจสอบ ในแถบเครื่องมือแล้วคลิกปุ่มตัวตรวจสอบลิงก์

 3. ในตัวตรวจสอบลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เปิดใช้งานเป็นไฮเปอร์ลิงก์”

 5. คลิกเมนูป๊อปอัพลิงก์ไปที่ แล้วเลือกตัวเลือก:

  • หน้าเว็บ:ป้อน URL

  • ข้อความอีเมล:ป้อนที่อยู่อีเมลและหัวข้อ

  • ที่คั่น:คลิกเมนูป๊อปอัพชื่อ แล้วเลือกที่คั่นหน้า

   หากเมนูป๊อปอัพ ชื่อ ว่างเปล่า ให้เพิ่มที่คั่นหน้าที่อธิบายไว้ที่ด้านล่าง

  • ภาพ:คลิก ภาพประกอบ ในรายการ ชื่อในการดูภาพประกอบเฉพาะบางประเภท (ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์หรือแกลเลอรีทั้งหมด) ให้เลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพลักษณะ

  • บทหรือส่วน:คลิกเมนูป๊อปอัพบทแล้วเลือกตัวเลือก

  • หมายเลขหน้า:ป้อนหมายเลขหน้า

การเอาลิงก์ออก

คุณสามารถปิดใช้งานลิงก์ทั้งหมดในหนังสือ หรือคุณสามารถเอาลิงก์ออกจากส่วนที่เลือกส่วนเดียว

ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

 • ปิดใช้งานลิงก์ทั้งหมด:ในลิงก์ตัวตรวจสอบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ปิดใช้งานไฮเปอร์ลิงก์ทั้งหมด”

  ในการเปิดใช้งานลิงก์ก่อนหน้าใหม่ ให้เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

 • ปิดใช้งานลิงก์เดียว:เลือกลิงก์ (เพื่อเลือกข้อความที่มีลิงก์ คลิกนอกข้อความแล้วใช้ปุ่ม Shift และปุ่ทลูกศร) แล้วเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เปิดใช้งานเป็นไฮเปอร์ลิงก์” ในตัวตรวจสอบลิงก์

เพิ่มที่คั่นหน้า

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้เป็นที่คั่นหน้า

 2. หากตัวตรวจสอบลิงก์ไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่ม ตัวตรวจสอบ ในแถบเครื่องมือแล้วคลิกปุ่มตัวตรวจสอบลิงก์ แล้วคลิก ที่คั่นหน้า

 3. ในการเพิ่มข้อความที่เลือกเป็นที่คั่นหน้า ให้คลิกปุ่มเพิ่ม

ในการลบที่คั่นหน้า ให้เลือกที่คั่นหน้าในรายการแล้วคลิกปุ่มลบ

ในการจัดเรียงที่คั่นหน้าตามชื่อหรือหมายเลขหน้า ให้คลิกที่หัวคอลัมน์ของชื่อหรือหน้า

วันที่เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2559
เป็นประโยชน์ไหม