iBooks Author: Lägga till länkar och bokmärken

Lägga till länkar och bokmärken

Du kan skapa text- eller bildlänkar som dina läsare kan trycka eller klicka på för att gå till en annan plats i boken, öppna en webbsida eller öppna ett föradresserat brev.

När du skapar en bok kan du snabbt navigera till särskilda platser i boken genom att lägga till bokmärken. Om du lägger till länkar för dina bokmärken kan läsare också använda dem i den färdiga boken.

Skapa en länk

 1. Markera texten du vill använda som länk.

 2. Om granskaren för länkar inte är öppen klickar du på granskningsknappen i verktygsfältet och sedan på knappen för länkgranskaren .

 3. Klicka på Hyperlänk i länkgranskaren.

 4. Markera kryssrutan Aktivera som hyperlänk.

 5. Klicka på popupmenyn Länka till och välj ett alternativ:

  • Webbsida: Ange en URL.

  • E-brev: Ange e-postadress och ämnesrad.

  • Bokmärke: Klicka på popupmenyn Namn och välj ett bokmärke.

   Om popupmenyn Namn är tom lägger du till bokmärken enligt beskrivningen nedan.

  • Figur: Klicka på en figur i namnlistan. Om du bara vill visa en viss typ av figurer (t.ex. alla filmer eller gallerier) klickar du på popupmenyn Stil och väljer ett alternativ.

  • Kapitel eller avsnitt: Klicka på popupmenyn Kapitel och välj ett alternativ.

  • Sidnummer: Ange ett sidnummer.

Ta bort en länk

Du kan avaktivera alla länkar i en bok eller ta bort en länk från en enskild markering.

Gör något av följande:

 • Om du vill avaktivera alla länkar: Markera kryssrutan Avaktivera alla hyperlänkar i granskaren för länkar.

  Om du vill återaktivera dina tidigare länkar avmarkerar du den här kryssrutan.

 • Om du vill avaktivera en enskild länk: Markera länken (markera länkad text genom att klicka utanför texten och använd skift- och piltangenterna) och avmarkera kryssrutan Aktivera som hyperlänk i länkgranskaren.

Lägga till ett bokmärke

 1. Markera texten du vill använda som ett bokmärke.

 2. Om granskaren för länkar inte är öppen klickar du på granskningsknappen i verktygsfältet och sedan på knappen för länkgranskaren . Klicka sedan på Bokmärke.

 3. Om du vill lägga till den markerade texten som ett bokmärke klickar du på lägg till-knappen .

Du raderar ett bokmärke genom att markera det i listan och sedan klicka på raderingsknappen .

Du sorterar bokmärkena efter namn eller sidnummer genom att klicka på kolumnrubriken Namn eller Sida.

Publiceringsdatum: 2016-dec-12
Var detta till hjälp?