iBooks Author: Hoofdstukken, secties en pagina‘s toevoegen, verplaatsen of verwijderen

Hoofdstukken, secties en pagina's toevoegen, verplaatsen of verwijderen

Een boek bestaat uit hoofdstukken. Binnen elk hoofdstuk kunt u secties toevoegen, bijvoorbeeld om de inhoud van een hoofdstuk onder te verdelen in onderwerpen, of om speciale soorten inhoud extra te benadrukken. Denk hierbij aan inhoud zoals lessen, activiteiten en casestudy's.

In een ePub-sjabloon kan elk hoofdstuk alleen maar secties bevatten, die bestaan uit een schuivende pagina waarop alle inhoud wordt weergegeven.

In een liggende of staande sjabloon kan elk hoofdstuk uit afzonderlijke pagina's en secties bestaan. Als u inhoud toevoegt, worden er waar nodig pagina's toegevoegd. U kunt ook eerst pagina's toevoegen. Als u een liggende sjabloon in de schuifweergave bekijkt, bestaat elke sectie uit één pagina die u kunt scrollen om alle inhoud weer te geven.

U kunt de volgorde van secties en hoofdstukken op elk moment wijzigen door ze in het paneel 'Boek' (zie hieronder) te slepen.

Opmerking: Het paneel 'Boek' hieronder is gebaseerd op een liggende sjabloon. Hoewel het paneel 'Boek' in een ePub-sjabloon een overzicht van het boek laat zien (in plaats van paginaminiaturen), kunt u de volgorde van hoofdstukken en secties nog wel aanpassen door ze te slepen.

Het paneel 'Boek' met miniaturen van hoofdstukken, secties en pagina's

Belangrijk: U kunt geen afzonderlijke pagina's slepen om de volgorde te wijzigen.

Een hoofdstuk of een sectie toevoegen

 1. Selecteer in het paneel 'Boek' (zie hierboven) het hoofdstuk waarna u het nieuwe hoofdstuk wilt invoegen of selecteer het hoofdstuk waaraan u de sectie wilt toevoegen.

 2. Klik op 'Voeg pagina's toe' in de knoppenbalk (of op 'Voeg toe' in een ePub-sjabloon) en kies 'Hoofdstuk' > [optie] of 'Sectie' > [optie].

 3. Klik op een hoofdstuk- of sectietitel en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Een hoofdstuk- of sectietitel toevoegen: Klik op de plaatsaanduidingstekst "Naamloos" en typ nieuwe tekst.

  • Een ander voorvoegsel en nummer weergeven: Klik op de pagina van het boek dubbel op het woord "Hoofdstuk" of "Sectie" en kies een optie uit het venstermenu 'Sectienummer'.

  • Een sectietitel vervangen door een hoofdstuktitel of boektitel, of een hoofdstuktitel vervangen door een boektitel: Klik op de boekpagina driemaal op de titel van het hoofdstuk of de sectie en kies een optie uit het venstermenu 'Titel'.

U kunt ook een hoofdstuk of sectie toevoegen door een hoofdstuk of sectie te dupliceren. Selecteer een hoofdstuk of sectie in het paneel 'Boek' en kies vervolgens 'Wijzig' > 'Dupliceer'.

Tip: Voor de lezer is het het prettigst als u meerdere kleine hoofdstukken aanmaakt in plaats van een paar grote hoofdstukken.

Een nieuwe pagina toevoegen

Opmerking: Aan een ePub-sjabloon kunt u alleen hoofdstukken en secties toevoegen; u kunt geen pagina's toevoegen.

 1. Selecteer in het paneel 'Boek' van een liggende of staande sjabloon het hoofdstuk of de sectie waaraan u pagina's wilt toevoegen.

 2. Klik op 'Voeg pagina's toe' in de knoppenbalk en kies 'Pagina's' > [optie].

Tip: U kunt ook een nieuwe pagina toevoegen door de Control-toets ingedrukt te houden terwijl u in het paneel 'Boek' klikt op een pagina en 'Voeg pagina in' te kiezen uit het contextuele menu. De nieuwe pagina heeft de standaardlay-out van het hoofdstuk of de sectie.

De volgorde van hoofdstukken of secties wijzigen

Voer een of meer van de volgende stappen uit in het paneel 'Boek':

 • De volgorde van hoofdstukken wijzigen: Sleep de hoofdstukken.

 • De volgorde van secties wijzigen: Sleep een sectie naar een nieuwe locatie binnen het hoofdstuk of naar een ander hoofdstuk.

De nummering van hoofdstukken en secties wordt automatisch aangepast wanneer u de onderdelen verplaatst.

Een hoofdstuk, sectie of pagina verwijderen

 • Selecteer in het paneel 'Boek' het hoofdstuk, de sectie of de pagina die u wilt verwijderen en druk op de Delete-toets.

Belangrijk: Als u een hoofdstuk of sectie verwijdert, wordt alle inhoud ervan verwijderd. Om de inhoud te herstellen, moet u direct 'Wijzig' > 'Herstel' kiezen.

Publicatiedatum: 7-dec-2016
Nuttig?