iBooks Author: Hoofdstukken, secties en pagina‘s toevoegen, verplaatsen of verwijderen

Een sectie is een onderdeel van een hoofdstuk. U kunt secties gebruiken om een hoofdstuk onder te verdelen in onderwerpen, maar u kunt secties ook gebruiken voor zelfstandige onderdelen, zoals lessen, activiteiten en casestudy's. Alle secties worden weergegeven aan het einde van het hoofdstuk waarin ze zijn opgenomen.

U kunt de volgorde van secties en hoofdstukken op elk moment wijzigen door ze in het paneel 'Boek' (zie hieronder) te slepen. De nummering wordt dan automatisch aangepast.

Als u inhoud toevoegt, worden er waar nodig pagina's toegevoegd. U kunt ook eerst pagina's toevoegen. (Wanneer u een liggende sjabloon in de staande paginarichting bekijkt, bestaat elk hoofdstuk of elke sectie uit één pagina die u kunt scrollen om alle inhoud weer te geven.)

Hoofdstukken, secties en pagina's in het paneel 'Boek' in de navigatiebalk
Important:   U kunt geen afzonderlijke pagina's slepen om de volgorde te wijzigen.

Een hoofdstuk of een sectie toevoegen

 1. Selecteer in het paneel 'Boek' (zie hierboven) het hoofdstuk dat voorafgaat aan het hoofdstuk dat u wilt toevoegen, of selecteer het hoofdstuk waaraan u de sectie wilt toevoegen.

 2. Klik op 'Voeg pagina's toe' in de knoppenbalk en kies 'Hoofdstuk' > Optie of 'Sectie' > Optie.

 3. Klik op een hoofdstuk- of sectietitel en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Een hoofdstuk- of sectietitel toevoegen: Klik op de plaatsaanduidingstekst "Naamloos" en typ nieuwe tekst.

  • Een ander voorvoegsel en nummer weergeven: Klik op de pagina van het boek dubbel op het woord "Hoofdstuk" of "Sectie" en kies een optie uit het venstermenu 'Sectienummer'.

  • Een sectietitel vervangen door een hoofdstuktitel of boektitel, of een hoofdstuktitel vervangen door een boektitel: Klik op de boekpagina driemaal op de titel van het hoofdstuk of de sectie en kies een optie uit het venstermenu 'Titel'.

U kunt ook een hoofdstuk of sectie toevoegen door een hoofdstuk of sectie te dupliceren. Selecteer een hoofdstuk of sectie en kies 'Wijzig' > 'Dupliceer'.

Tip:   Voor de lezer is het het prettigst als u meerdere kleine hoofdstukken aanmaakt in plaats van een paar grote hoofdstukken.

Een nieuwe pagina toevoegen

 1. Selecteer in het paneel 'Boek' (zie hierboven) het hoofdstuk of de sectie waaraan u pagina's wilt toevoegen.

 2. Klik op 'Voeg pagina's toe' in de knoppenbalk en kies 'Pagina's' > Optie.

Tip:   U kunt ook een nieuwe pagina toevoegen door de Control-toets ingedrukt te houden terwijl u in het paneel 'Boek' klikt op een pagina en 'Voeg pagina in' te kiezen uit het venstermenu. De nieuwe pagina heeft de standaardlay-out van het hoofdstuk of de sectie.

De volgorde van hoofdstukken of secties wijzigen

Voer een van de volgende of beide handelingen uit in het paneel 'Boek' (zie hierboven):

De volgorde van hoofdstukken wijzigen: Sleep de hoofdstukken.

De volgorde van secties wijzigen: Sleep een sectie naar een nieuwe locatie binnen het hoofdstuk of naar een ander hoofdstuk.

Een hoofdstuk, sectie of pagina verwijderen

Selecteer in het paneel 'Boek' (zie hierboven) het hoofdstuk, de sectie of de pagina die u wilt verwijderen en druk op de Delete-toets.

Important:   Als u een hoofdstuk of sectie verwijdert, wordt alle inhoud ervan verwijderd. Om de inhoud te herstellen, moet u direct 'Wijzig' > 'Herstel' kiezen.
Laatst gewijzigd op: 20-feb-2015
Nuttig?

Aanvullende informatie over productondersteuning