iBooks Author: Bokelement i översikt

Bokelement i översikt

Mallarna i iBooks Author innehåller följande element:

 • Boktitel: Bokomslaget som visas i iBooks Store och på läsarnas bokhyllor i iBooks. Skriv över platshållartexten för att lägga till bokens titel.

 • Introduktionsmedier: Lägg till en bild eller kort video (10 sekunder eller kortare rekommenderas) som visas när läsaren öppnar boken. Vill du att boken ska öppnas direkt i innehållsförteckningen låter du Introduktionsmedier vara tomt. (Introduktionsmedier är inte tillgängliga i ePub-mallar.)

 • Innehållsförteckning: Läsare kan använda innehållsförteckningen till att navigera till särskilda platser i den färdiga boken. iBooks Author skapar och uppdaterar automatiskt innehållsförteckningen och du kan anpassa innehållsförteckningen ytterligare om du vill.

 • Ordlista: Lägg till termer i boken. Läsare kan sedan trycka eller klicka på dem för att visa definitionerna. Alla definierade termer visas i bokens ordlista. Om du inte lägger till några termer kommer boken inte att ha en ordlista (men du kan inte radera elementet Ordlista från en mall).

 • Kapitel och avsnitt: Ett kapitel kan innehålla sidor och det kan innehålla avsnitt med sidor. En bok om däggdjur kan till exempel innehålla ett kapitel som heter ”Björnar” som i sin tur består av avsnitt som ”Polarbjörnar”, "Grizzlybjörnar” och så vidare. Du kan använda avsnitt för olika typer av fristående innehåll i kapitel i form av lektioner, aktiviteter eller fallstudier.

  Alla mallar innehåller flera anpassningsbara layouter för kapitel och avsnitt. Det finns även avsnitt som är förformaterade för information om copyright, dedikationer och förord. När du lägger till mer innehåll i ett kapitel eller avsnitt läggs sidor automatiskt till vid behov. Du kan också lägga till sidor först och sedan skapa innehållet.

  Tips: Vill du optimera visningsupplevelsen skapar du fler mindre kapitel snarare än färre stora kapitel.

  Viktigt: Du kan ändra ordningen på kapitel och avsnitt genom att dra dem i panelen Bok, men du kan inte ändra ordning på enskilda sidor genom att dra dem. Vill du ändra ordning på innehållet i ett kapitel eller avsnitt måste du redigera innehållet.

Alla mallar innehåller platshållare för medier och text. Dra medier till medieplatshållare för att lägga till dem. Du behöver inte radera platshållarobjekten först.

Published Date: 2016-dec-12
Helpful?