iBooks Author: Oversikt over bokelementer

Oversikt over bokelementer

Hver iBooks Author-mal inneholder følgende elementer:

 • Boktittel: Bokomslaget som vises i iBooks Store og i lesernes iBooks-bokhyller. Skriv over plassholderteksten for å legge til tittelen på boken.

 • Introduksjonsmedier: Legg til et bilde eller en kort video (10 sekunder eller kortere anbefales) som vises når leseren åpner boken. Hvis du vil at boken skal åpnes på innholdsfortegnelsen, lar du Introduksjonsmedier stå tomt.

 • Innholdsfortegnelse: Leserne kan bruke innholdsfortegnelsen til å gå direkte til spesifikke steder i den ferdige boken. iBooks Author oppretter og oppdaterer automatisk innholdsfortegnelsen, og du kan tilpasse innholdsfortegnelsen ytterligere selv hvis du vil.

 • Ordliste: Legg til ordlisteoppføringer i boken som leserne kan trykke eller klikke på for å se definisjoner. Alle definerte oppføringer vises også i bokens ordliste. Hvis du ikke legger til oppføringer, vil ikke boken ha en ordliste, men du kan ikke slette Ordliste-komponenten fra en mal.

 • Kapitler og inndelinger: Et kapittel kan inneholde sider, og det kan inneholde inndelinger med sider. For eksempel kan en bok om pattedyr ha et kapittel som heter «Bjørner», som kan ha inndelinger som «Isbjørner», «Grizzlybjørner» og så videre. Du kan også bruke inndelinger for selvstendig innhold i et kapittel, for eksempel leksjoner, aktiviteter eller eksempler.

  Hver mal inneholder flere kapittel- og inndelinglayouter du kan tilpasse. Det finnes også inndelinger som er forhåndsformaterte for opphavsrettinformasjon, dedikasjoner og forord. Når du legger til innhold i et kapittel eller en inndeling, legges det sider automatisk etter behov. Du kan også legge til sider først og deretter legge til innholdet.

  Tip:   Du kan forbedre leseropplevelsen ved å lage flere mindre kapitler i stedet for noen få store.
  Important:   Du kan endre rekkefølgen på kapitler og inndelinger ved å dra dem i bokpanelet, men du kan ikke endre rekkefølgen på enkeltsider ved å dra dem. Hvis du vil endre rekkefølgen på innhold innad i et kapittel, må du redigere innholdet.

Alle malene har plassholdere for medieinnhold og tekst. Dra et medium over en medieplassholder for å legge det til. Du trenger ikke å slette plassholderobjektet først.

Last Modified: 22.des.2014
Helpful?

Additional Product Support Information