iCloud: Odstránenie zariadenia zo služby Nájsť môj iPhone

Ak už zariadenie so systémom iOS, hodinky Apple Watch, slúchadlá AirPods alebo počítač Mac nepoužívate, môžete ich odstrániť zo služby Nájsť môj iPhone pomocou služby Nájsť môj iPhone na stránke iCloud.com alebo v zariadení. Ak zariadenie odstránite, odstráni sa aj zo zoznamu zariadení služby Nájsť môj iPhone. Ak je v danom zariadení nainštalovaný systém iOS 7 alebo novší, vypne sa aj funkcia Zámok aktivácie.

Ak chcete zariadenie so systémom iOS darovať alebo predať, nezabudnite vymazať obsah a nastavenia (v ponuke Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia). Keď vymažete obsah, vypne sa aj služba Nájsť môj iPhone a funkcia Zámok aktivácie. Pozrite si článok podpory spoločnosti Apple s názvom Čo robiť pred predajom, darovaním alebo spätným odpredajom iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Ďalšie informácie o tom, ako postupovať pred predajom alebo darovaním hodiniek Apple Watch, nájdete v téme Predaj, darovanie alebo ochrana hodiniek Apple Watch v príručke používateľa pre Apple Watch.

Poznámka: Hodinky Apple Watch a slúchadlá AirPods zostanú v službe Nájsť môj iPhone, kým neodstránite aj všetky zariadenia, ktoré sú s nimi spárované.

Odstránenie zariadenia so systémom iOS alebo počítača Mac

 • Na zariadení so systémom iOS: Prejdite do ponuky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a vypnite službu Nájsť moje [zariadenie]. Zadajte heslo účtu Apple ID a klepnite na položku Vypnúť.

 • V počítači Mac: Vyberte ponuku Apple  > Systémové nastavenia, kliknite na položku iCloud a zrušte začiarknutie políčka Nájsť môj Mac. Zadajte heslo účtu Apple ID a kliknite na položku Pokračovať.

Poznámka: Zariadenie môžete odstrániť aj tak, že v ňom úplne vypnete službu iCloud. Vypnutím služby iCloud vypnete aj všetky funkcie služby iCloud na príslušnom zariadení.

Odstránenie hodiniek Apple Watch alebo slúchadiel AirPods

Ak chcete odstrániť hodinky Apple Watch alebo slúchadlá AirPods, uistite sa, že sú offline, a potom ich odstráňte zo služby Nájsť môj iPhone na stránke iCloud.com.

Poznámka: Hodinky Apple Watch môžete odstrániť aj pomocou tohto návodu: Odstránenie zariadenia so systémom iOS, hodiniek Apple Watch alebo počítača Mac, ktoré už nevlastníte. Neskôr môžete hodinky Apple Watch obnoviť zo zálohy služby iCloud alebo iTunes.

 1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Vypnite hodinky Apple Watch.

  • Vložte slúchadlá AirPods do puzdra.

 2. Kliknite na položku Všetky zariadenia, vyberte príslušné zariadenie v režime offline a kliknite na možnosť Odstrániť z účtu.

  Tlačidlo Odstrániť z účtu.

  Ak sa nezobrazí možnosť Odstrániť z účtu, znova kliknite na položku Všetky zariadenia a potom kliknite na tlačidlo Vymazať  vedľa zariadenia.

Ak hodinky Apple Watch alebo slúchadlá AirPods opäť prejdú do režimu online, znovu sa zobrazia v službe Nájsť môj iPhone. Ak sa zariadenie znovu zobrazí, zrušte párovanie v nastaveniach rozhrania Bluetooth vo všetkých svojich zariadeniach.

Odstránenie zariadenia so systémom iOS, hodiniek Apple Watch alebo počítača Mac, ktoré už nevlastníte

Ak už zariadenie so systémom iOS, hodinky Apple Watch alebo počítač Mac nevlastníte, pretože ste ho darovali alebo predali, musíte ho pred odstránením vymazať na diaľku. Ak máte hodinky Apple Watch, na ich odstránenie sa vyžaduje systém watchOS 3.

 1. Kliknite na položku Všetky zariadenia a vyberte zariadenie, ktoré chcete vymazať.

  • Zariadenie so systémom iOS alebo hodinky Apple Watch: Zadajte heslo svojho Apple ID alebo heslo Apple ID člena rodiny. Ak nepoužívate dôveryhodný prehliadač, odpovedzte na bezpečnostné otázky alebo zadajte overovací kód odoslaný na vaše ostatné zariadenia. Ak používate vlastný počítač a chcete v budúcnosti preskočiť krok overenia, kliknite na položku Dôverovať. Ak používate počítač niekoho iného, kliknite na položku Nedôverovať.

  • Počítač Mac: Zadajte heslo svojho Apple ID alebo heslo Apple ID člena rodiny. Ak nepoužívate dôveryhodný prehliadač, odpovedzte na bezpečnostné otázky alebo zadajte overovací kód odoslaný na vaše ostatné zariadenia. Ak používate vlastný počítač a chcete v budúcnosti preskočiť krok overenia, kliknite na položku Dôverovať. Ak používate zariadenie niekoho iného, kliknite na položku Nedôverovať.

  Keďže zariadenie nie je stratené, nezadávajte telefónne číslo ani správu.

  Ak je zariadenie offline, vymazanie na diaľku sa spustí hneď, ako bude zariadenie znova online. Po vymazaní zariadenia dostanete email.

  V zariadení sa vypne Apple Pay. Zo zariadenia sa odstránia všetky platobné karty nastavené v Apple Pay, študentské preukazy a karty Express Transit. Platobné karty a študentské preukazy sa odstránia, aj keď je zariadenie offline. Karty Express Transit sa odstránia, keď sa zariadenie opäť pripojí. Pozrite si článok podpory spoločnosti Apple s názvom Správa kariet, ktoré používate so službou Apple Pay.

 2. Keď sa zariadenie vymaže, kliknite na položku Odstrániť z účtu.

  Tlačidlo Odstrániť z účtu.

  Všetok obsah sa vymaže a zariadenie si môže aktivovať niekto iný.

Stratené zariadenie môžete nájsť aj pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone v zariadení iOS. Ďalšie informácie získate tak, že otvoríte aplikáciu Nájsť môj iPhone, klepnete na položku Pomocník a prejdete na tému Odstránenie zariadenia. Prípadne môžete zariadenia odstrániť zo svojho účtu. Prečítajte si Správa zariadení v časti Nastavenia na stránke iCloud.com.

Datum zveřejnění: 15.8.2019
Užitečné?