iCloud: ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณด้วย "ค้นหา iPhone ของฉัน"

ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณด้วย "ค้นหา iPhone ของฉัน"

ค้นหาตำแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ iOS, Apple Watch, AirPods หรือ Mac โดยใช้ค้นหา iPhone ของฉันบน iCloud.com คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของ อุปกรณ์ ของคุณได้ หาก:

 • "ค้นหา iPhone ของฉัน" ได้ตั้งค่าบนอุปกรณ์ iOS หรือ Mac ที่คุณต้องการหา

 • Apple Watch ต้องจับคู่อยู่กับ iPhone

 • อุปกรณ์ iOS, Apple Watch หรือ Macออนไลน์อยู่

 • AirPods ต้องอยู่นอกกล่องชาร์จและอยู่ใกล้กับหนึ่งในอุปกรณ์ iOS ของคุณ อุปกรณ์ iOS ทุกเครื่องสามารถค้นหา AirPods ได้ แต่ AirPods จะต้องจับคู่อยู่กับอุปกรณ์ iOS ของคุณอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง

หากคุณตั้งค่า "การแชร์กันในครอบครัว" ไว้ คุณยังสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัวได้ด้วย โปรดดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับครอบครัว

 1. คลิก "อุปกรณ์ทั้งหมด" จุดที่อยู่ถัดจากอุปกรณ์ในรายการจะระบุถึงสถานะของอุปกรณ์นั้น:

  • จุดสีเขียว หมายความว่า ออนไลน์ หากสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ได้ คุณจะเห็นเวลาที่มีการระบุตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดของอุปกรณ์นั้นด้วย

  • จุดสีเทา หมายความว่า ออฟไลน์ หากอุปกรณ์ออนไลน์เมื่อเร็วๆ นี้ คุณจะเห็นเวลาที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งล่าสุด หากอุปกรณ์ออฟไลน์ไปแล้วนานกว่า 24 ชั่วโมง คุณจะเห็นคำว่า "ออฟไลน์"

 2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง ชื่อของอุปกรณ์จะปรากฏตรงกลางของแถบเครื่องมือ

  • หากอุปกรณ์อยู่ในสถานะออนไลน์และสามารถค้นหาตำแหน่งได้ ตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณก็จะแสดงบนแผนที่

   หมายเหตุ: หาก AirPods ของคุณอยู่แยกจากกัน คุณจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งเพียงครั้งละหนึ่งแห่งบนแผนที่ อันดับแรก ให้ค้นหาข้างที่แสดงขึ้นบนแผนที่แล้วเก็บใส่กล่องชาร์จไว้ จากนั้นโหลดแผนที่อีกครั้งเพื่อค้นหาข้างที่เหลือ

   อุปกรณ์ที่พบบนแผนที่ค้นหา iPhone ของฉัน
  • หาก "ค้นหา iPhone ของฉัน" ไม่สามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ได้ จะมีการแสดงตำแหน่งที่ตั้งที่ตรวจจับได้ล่าสุดภายใน 24 ชั่วโมง เลือก "แจ้งให้ทราบเมื่อพบ" เพื่อรับอีเมลหากอุปกรณ์มีการออนไลน์

 3. ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • อัพเดทตำแหน่งที่ตั้ง: คลิกจุดสีเขียวบนแผนที่ แล้วคลิก "รีเฟรช"

  • ย้ายแผนที่: ลากแผนที่

  • ขยาย: คลิกปุ่ม "ขยาย"

  • ย่อ: คลิกปุ่ม "ย่อ"

  • เปลี่ยนมุมมองแผนที่: คลิกมุมมองปัจจุบันที่มุมด้านขวาล่าง แล้วคลิกมุมมองที่คุณต้องการ (ดาวเทียม ผสม หรือมาตรฐาน)

 4. หากต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์อื่น ให้คลิกที่ชื่อของอุปกรณ์ปัจจุบันที่อยู่ตรงกลางแถบเครื่องมือเพื่อเข้าถึงรายการอุปกรณ์ จากนั้นเลือกอุปกรณ์ใหม่

คุณยังสามารถใช้แอพ "ค้นหา iPhone ของฉัน" บนอุปกรณ์ iOS เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่สูญหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้เปิดแอพ "ค้นหา iPhone ของฉัน" แตะ "วิธีใช้" จากนั้นไปที่ "หาอุปกรณ์ของคุณ"

หมายเหตุ: ข้อมูลของแผนที่และตำแหน่งที่ตั้งขึ้นอยู่กับบริการรวบรวมข้อมูลที่บริษัทอื่นให้บริการ บริการเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้แผนที่หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งมีความไม่แม่นยำหรือไม่สมบูรณ์

วันที่เผยแพร่: 14 ส.ค. 2562
เป็นประโยชน์ไหม
มี 92% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์