iCloud: Konfigurowanie aplikacji Znajdź mój iPhone

Konfigurowanie aplikacji Znajdź mój iPhone

Aby można było lokalizować urządzenia, należy skonfigurować funkcję Znajdź mój iPhone na urządzeniu z systemem iOS lub na komputerze Mac spełniającym minimalne wymagania systemowe.

Important:   Aby wyświetlić wszystkie swoje urządzenia w aplikacji Znajdź mój iPhone, skonfiguruj każde z nich przy użyciu tego samego konta Apple ID.

Konfigurowanie urządzenia z systemem iOS

 1. Na ekranie powitalnym urządzenia stuknij w ikonę Ustawienia, a następnie w pozycję iCloud.

  Jeśli pojawi się monit o zalogowanie, wprowadź swój Apple ID. Jeśli jeszcze go nie masz, stuknij w pozycję Utwórz nowy Apple ID, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

 2. Jeśli aplikacja Znajdź mój iPhone (bądź Znajdź mój iPad lub Znajdź mój iPod touch) jest wyłączona, stuknij ją w celu włączenia.

 3. Stuknij, aby włączyć opcję Wysyłaj ostatnie położenie.

  Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub utracone i jego bateria będzie bliska rozładowania, położenie urządzenia zostanie automatyczne wysłane do firmy Apple. Dzięki temu przy użyciu funkcji lokalizowania w aplikacji Znajdź mój iPhone będzie można sprawdzić, gdzie znajdowało się urządzenie, zanim wyczerpała się bateria.

Tip:   W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa warto jest skonfigurować kod, który trzeba będzie wprowadzać przed uzyskaniem dostępu do aplikacji i informacji na urządzeniu. Aby skonfigurować kod, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Kod lub Touch ID i kod. Na urządzeniu z systemem iOS 5 lub iOS 6 wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Kod blokady. Jeśli masz ustawiony kod i jesteś zalogowany/-a do usługi Znajdź mój iPhone za pomocą tego samego konta usługi iCloud co urządzenie, nie musisz się logować do usługi Znajdź mój iPhone przy każdym otwarciu aplikacji.

Konfigurowanie komputera Mac

 1. Na komputerze Mac wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w pozycję iCloud.

  Jeśli pojawi się monit o zalogowanie, wprowadź swój Apple ID. Jeśli jeszcze go nie masz, kliknij Utwórz Apple ID i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 2. Jeśli aplikacja Znajdź mój Mac jest wyłączona, wybierz i włącz ją.

  Tip:   Dla zwiększenia bezpieczeństwa upewnij się, że Twoje konto wymaga podania hasła oraz że w preferencjach Użytkownicy i grupy wyłączono automatyczne logowanie.

Udostępnianie swojej lokalizacji członkom rodziny

Jeśli należysz do Chmury rodzinnej, aplikacja Znajdź mój iPhone może Ci pomóc w odnajdywaniu urządzeń z systemem iOS (iOS 8 lub nowszym) i komputerów Mac (z systemem OS X 10.10 lub nowszym) należących do członków Twojej rodziny. Najpierw każdy członek rodziny musi skonfigurować swoje urządzenia i komputery w celu udostępniania swojej lokalizacji innym członkom rodziny.

Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Wysyłaj moje położenie.

Na komputerze Mac otwórz preferencje usługi iCloud, kliknij w opcję Zarządzaj rodziną, a następnie wybierz kolejno członków rodziny.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Wsparcia Apple Chmura rodzinna.

Podczas konfigurowania aplikacji Znajdź mój iPhone automatycznie włączana jest Blokada aktywacji. Blokada aktywacji utrudnia osobom niepowołanym korzystanie z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch oraz jego sprzedaż w razie utraty urządzenia przez właściciela. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Blokada aktywacji w aplikacji Znajdź mój iPhone.

W razie problemów z usługą Znajdź mój iPhone zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Pomoc dotycząca używania usługi Znajdź mój iPhone.

Ostatnia modyfikacja: 2016-02-12
Był pomocny?

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu