iCloud: Konfigurowanie aplikacji Znajdź mój iPhone

Konfigurowanie aplikacji Znajdź mój iPhone

Aby można było lokalizować urządzenia, należy skonfigurować funkcję Znajdź mój iPhone na urządzeniu z systemem iOS lub na komputerze Mac spełniającym minimalne wymagania systemowe.

Important:   Aby wyświetlić wszystkie swoje urządzenia w aplikacji Znajdź mój iPhone, skonfiguruj każde z nich przy użyciu tego samego konta Apple ID.

Konfigurowanie urządzenia z systemem iOS

 1. Na ekranie powitalnym urządzenia stuknij w ikonę Ustawienia, a następnie w pozycję iCloud.

  Jeśli pojawi się monit o zalogowanie, wprowadź swój Apple ID. Jeśli jeszcze go nie masz, stuknij w pozycję Utwórz nowy Apple ID, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

 2. Jeśli aplikacja Znajdź mój iPhone (bądź Znajdź mój iPad lub Znajdź mój iPod touch) jest wyłączona, stuknij ją w celu włączenia.

 3. Stuknij, aby włączyć opcję Wysyłaj ostatnie położenie.

  Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub utracone i jego bateria będzie bliska rozładowania, położenie urządzenia zostanie automatyczne wysłane do firmy Apple. Dzięki temu przy użyciu funkcji lokalizowania w aplikacji Znajdź mój iPhone będzie można sprawdzić, gdzie znajdowało się urządzenie, zanim wyczerpała się bateria.

Tip:   W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa warto jest skonfigurować kod, który trzeba będzie wprowadzać przed uzyskaniem dostępu do aplikacji i informacji na urządzeniu. Aby skonfigurować kod, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Kod lub Touch ID i kod. Na urządzeniu z systemem iOS 5 lub iOS 6 wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Kod blokady.

Konfigurowanie komputera Mac

 1. Na komputerze Mac wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w pozycję iCloud.

  Jeśli pojawi się monit o zalogowanie, wprowadź swój Apple ID. Jeśli jeszcze go nie masz, kliknij Utwórz Apple ID i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 2. Jeśli aplikacja Znajdź mój Mac jest wyłączona, wybierz i włącz ją.

  Tip:   Dla zwiększenia bezpieczeństwa upewnij się, że Twoje konto wymaga podania hasła oraz że w preferencjach Użytkownicy i grupy wyłączono automatyczne logowanie.

Udostępnianie swojej lokalizacji członkom rodziny

Jeśli należysz do Chmury rodzinnej, aplikacja Znajdź mój iPhone może Ci pomóc w odnajdywaniu urządzeń z systemem iOS (iOS 8 lub nowszym) i komputerów Mac (z systemem OS X 10.10 lub nowszym) należących do członków Twojej rodziny. Najpierw każdy członek rodziny musi skonfigurować swoje urządzenia i komputery w celu udostępniania swojej lokalizacji innym członkom rodziny.

Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Wysyłaj moje położenie.

Na komputerze Mac otwórz preferencje usługi iCloud, kliknij w opcję Zarządzaj rodziną, a następnie wybierz kolejno członków rodziny.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Wsparcia Apple Chmura rodzinna.

Podczas konfigurowania aplikacji Znajdź mój iPhone automatycznie włączana jest Blokada aktywacji. Blokada aktywacji utrudnia osobom niepowołanym korzystanie z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch oraz jego sprzedaż w razie utraty urządzenia przez właściciela. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Blokada aktywacji w aplikacji Znajdź mój iPhone.

W razie problemów z aplikacją Znajdź mój iPhone zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Rozwiązywanie problemów z usługą Znajdź mój iPhone, iPad, iPod touch lub Mac.

Ostatnia modyfikacja: 2015-10-29
Był pomocny?
62% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu