Języki

iCloud: Konfigurowanie aplikacji Znajdź mój iPhone

Konfigurowanie aplikacji Znajdź mój iPhone

Aby można było lokalizować urządzenia, należy skonfigurować usługę iCloud i włączyć aplikację Znajdź mój iPhone na każdym posiadanym urządzeniu z systemem iOS i komputerze Mac. Aplikacja Znajdź mój iPhone wymaga urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac spełniającego minimalne wymagania systemowe.

Important:   Aby wyświetlić wszystkie swoje urządzenia w aplikacji Znajdź mój iPhone, skonfiguruj usługę iCloud na każdym z nich przy użyciu tego samego konta Apple ID.

Konfigurowanie urządzenia z systemem iOS

 1. Na ekranie powitalnym urządzenia stuknij ikonę Ustawienia, a następnie w pozycję iCloud.

  Jeśli pojawi się monit o zalogowanie, wprowadź swój identyfikator Apple ID, a jeżeli go nie masz, stuknij pozycję Pobierz bezpłatne Apple ID, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

 2. Jeśli aplikacja Znajdź mój iPhone (bądź Znajdź mój iPad lub Znajdź mój iPod touch) jest wyłączona, stuknij i włącz ją.

  Tip:   W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa warto jest skonfigurować kod, który trzeba będzie wprowadzać przed uzyskaniem dostępu do aplikacji i informacji na urządzeniu. Aby skonfigurować kod, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Kod lub Touch ID i kod. Na urządzeniu z systemem iOS 5 lub iOS 6 wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Kod blokady.

Konfigurowanie komputera Mac

 1. Na komputerze Mac wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w pozycję iCloud.

  Jeśli pojawi się monit o zalogowanie, wprowadź swój identyfikator Apple ID, a jeżeli go nie masz, stuknij pozycję Utwórz nowy Apple ID, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

 2. Jeśli aplikacja Znajdź mój Mac jest wyłączona, wybierz i włącz ją.

  Tip:   Dla zwiększenia bezpieczeństwa upewnij się, że Twoje konto wymaga podania hasła oraz że w preferencjach dla użytkowników i grup wyłączono automatyczne logowanie. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij w Pomoc > Pomoc preferencji systemowych.

Jeśli jesteś członkiem grupy Chmury rodzinnej, możesz także użyć aplikacji Znajdź mój iPhone, aby pomóc znaleźć i ochronić urządzenia z systemem iOS 8 oraz komputery Mac z systemem OS X Yosemite, które należą do członków Twojej rodziny. Urządzenia i komputery w rodzinie muszą zostać skonfigurowane w celu udostępniania swojej lokalizacji dla innych członków rodziny.

 • W systemie iOS 8: Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Wysyłaj moje położenie.

 • W systemie OS X Yosemite: Otwórz preferencje usługi iCloud, kliknij opcję Zarządzaj członkami Chmury rodzinnej, a następnie wybierz kolejno członków rodziny.

Podczas konfigurowania aplikacji Znajdź mój iPhone automatycznie włączana jest Blokada aktywacji. Blokada aktywacji utrudnia osobom niepowołanym korzystanie z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch oraz jego sprzedaż w razie utraty urządzenia przez właściciela. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Blokada aktywacji w aplikacji Znajdź mój iPhone.

W razie problemów z usługą Znajdź mój iPhone zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple iCloud: rozwiązywanie problemów z usługą Znajdź mój iPhone, iPad, iPod touch lub Mac.

Ostatnia modyfikacja: 2015-01-12
Był pomocny?
Tak
Nie
62% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu