iCloud: Udostępnianie kalendarzy w iCloud

Udostępnianie kalendarzy w iCloud

Kalendarz można udostępnić publicznie lub prywatnie w aplikacji Kalendarz na stronie iCloud.com.

Udostępnianie kalendarza prywatnie

  1. Kliknij w przycisk Udostępnij na prawo od nazwy kalendarza na pasku bocznym, a następnie wybierz Kalendarz prywatny.

  2. Wpisz adresy email zapraszanych osób w polu Dodaj osobę, a następnie naciśnij klawisz Return.

  3. Kliknij w menu podręczne z imieniem i nazwiskiem zaproszonej osoby, a następnie wybierz uprawnienia dostępu (Wyświetl i edytuj lub Tylko wyświetl).

  4. Powtórz czynności z punktów 2 i 3 w odniesieniu do każdej osoby, której chcesz udostępnić kalendarz.

  5. Po zaproszeniu wszystkich osób i ustawieniu ich uprawnień kliknij w przycisk OK.

Z Twojego adresu w iCloud do wszystkich wskazanych uczestników zostaną wysłane wiadomości email z zaproszeniem.

Udostępnianie kalendarza publicznie

  1. Kliknij w przycisk Udostępnij na prawo od nazwy kalendarza, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz Kalendarz publiczny.

  2. Aby zaprosić inne osoby do oglądania kalendarza, kliknij w pozycję Wyślij link pocztą email.

  3. Wpisz jeden lub kilka adresów w pole Do, a następnie kliknij w przycisk Wyślij.

    Pole adresata w oknie udostępniania Kalendarz publiczny.

Wskazane osoby automatycznie otrzymają wiadomość email z zaproszeniem, zawierającą adres URL kalendarza. Osoba zapraszana nie musi być użytkownikiem iCloud, aby zaakceptować zaproszenie do wyświetlenia udostępnianego kalendarza publicznego.

Możesz w dowolnej chwili ponownie wysłać zaproszenia do jednej lub kilku zaproszonych osób.

Data publikacji: 2019-08-13
Był pomocny?