Pages voor Mac: Basispagina‘s aanmaken en gebruiken in een Pages-document

Basispagina's aanmaken en gebruiken in een Pages-document

In sjablonen voor paginalay-outdocumenten, waaronder boeksjablonen met een liggende paginarichting, wordt voor elke pagina in het document een basispagina gebruikt. Elke paginalay-outsjabloon bevat een lege basispagina. Boeksjablonen bevatten daarnaast diverse vooraf gedefinieerde basispagina's met plaatsaanduidingen.

Wanneer je een nieuwe pagina aan een document toevoegt, kies je een basispagina voor die pagina en voeg je er je eigen inhoud aan toe. De wijzigingen die je in het document aanbrengt, worden niet in de basispagina doorgevoerd.

In de weergave 'Pas basispagina aan' kun je nieuwe basispagina's aanmaken met een door jou bedacht ontwerp. Ook kun je de bestaande basispagina's aanpassen.

Een nieuwe basispagina toevoegen

Om een nieuwe basispagina aan te maken, dupliceer je een bestaande basispagina. Wijzig het duplicaat en bewaar het onder een nieuwe naam. Pagina's die aan de oorspronkelijke basispagina gekoppeld zijn, blijven ongewijzigd.

 1. Klik op de knop voor het Weergave-menu in de knoppenbalk en kies 'Pas basispagina's aan'.

 2. Klik op de knop 'Voeg pagina toe' in de knoppenbalk en kies vervolgens de basispagina die je als uitgangspunt wilt gebruiken.

 3. Typ een naam voor de nieuwe basispagina en klik op 'OK'.

  Er verschijnt een nieuwe basispagina in de navigatiekolom onder het origineel.

 4. Wijzig de pagina door tekst, plaatsaanduidingen, afbeeldingen, vormen en andere objecten toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

  Je kunt de opmaakregelaars gebruiken die beschikbaar zijn in de navigatiekolom 'Opmaak' . Zie "Een basispagina wijzigen" hieronder voor meer informatie.

 5. Wanneer je klaar bent, klik je onder in het venster op 'Gereed'.

Je kunt de basispagina's in de navigatiekolom slepen en anders rangschikken.

Een basispagina wijzigen

Wanneer je een basispagina wijzigt, worden alle wijzigingen die je aanbrengt toegepast op alle pagina's die op deze basispagina gebaseerd zijn.

 1. Klik op de knop voor het Weergave-menu in de knoppenbalk en kies 'Pas basispagina's aan'.

 2. Selecteer de basispagina die je wilt wijzigen in de navigatiekolom aan de linkerkant.

 3. Voer een of meer van de volgende stappen uit:

  • Bestaande ontwerpelementen aanpassen: Selecteer een of meer ontwerpelementen op de pagina en verwijder ze, of wijzig ze met de opmaakregelaars die beschikbaar zijn in de navigatiekolom 'Opmaak' . Meer informatie over het wijzigen van de achtergrond van een basispagina vind je in De achtergrond van een pagina wijzigen.

  • Afbeeldingen toevoegen: Om een plaatsaanduiding voor een afbeelding toe te voegen, klik je op de knop voor het Media-menu in de knoppenbalk en kies je een afbeelding. Afbeeldingen die je aan een basispagina toevoegt, worden plaatsaanduidingen voor afbeeldingen. Een afbeelding die je aan een plaatsaanduiding in je document toevoegt, krijgt dezelfde grootte en positie op de pagina.

  • Tekstvakken toevoegen: Om een plaatsaanduiding voor een tekstvak toe te voegen, klik je op de tekstknop in de knoppenbalk. Vervolgens pas je de stijl ervan aan met behulp van de regelaars in de navigatiekolom 'Opmaak' . Je kunt bijvoorbeeld een rand toevoegen en een lettergrootte en lettertype voor de tekst kiezen. Alle tekst die je in het tekstvak in het document typt, krijgt de stijl die je voor de plaatsaanduiding voor het tekstvak hebt ingesteld.

  • Bepalen hoe kop- en voetteksten op de pagina worden weergegeven: Klik op de basispagina in de navigatiekolom aan de linkerkant (zodat er niets op de pagina geselecteerd is). Schakel in de navigatiekolom 'Opmaak'  het aankruisvak 'Toon kop- en voettekst' in om kop- en voetteksten weer te geven op pagina's die op deze basispagina gebaseerd zijn. Als je niet wilt dat de kop- en voetteksten identiek zijn aan die op de vorige pagina in het document, schakel je het aankruisvak 'Zelfde als vorige pagina' uit. (Als je deze regelaars niet ziet of als je boven in de navigatiekolom niet 'Lay-out basispagina' ziet staan, controleer je of er niets op de pagina geselecteerd is.)

   Als je de aankruisvakken voor kop- en voetteksten niet kunt inschakelen, schakel je ze eerst in voor het document in de navigatiekolom 'Document' .

 4. Wanneer je klaar bent, klik je onder in het venster op 'Gereed'.

Je kunt permanente hulplijnen toevoegen aan basispagina's als hulpmiddel bij de lay-out. Om deze hulplijnen op documentpagina's weer te geven of te verbergen, kies je 'Weergave' > 'Hulplijnen' > 'Toon basishulplijnen' of 'Verberg basishulplijnen' (uit het Weergave-menu boven in het scherm).

De naam van een basispagina wijzigen

 1. Klik op de knop voor het Weergave-menu in de knoppenbalk en kies 'Pas basispagina's aan'.

 2. Klik met de Control-toets ingedrukt op de miniatuur van de basispagina en kies 'Wijzig naam'.

 3. Typ de nieuwe naam en klik op 'OK'.

 4. Klik onder in het venster op 'Gereed'.

Een nieuwe basispagina aanmaken op basis van een pagina in het document

Als je een pagina hebt aangepast en de lay-out ervan ook voor andere pagina's wilt gebruiken, kun je er een basispagina van maken.

 1. Selecteer de pagina in de paginaminiatuurweergave aan de linkerkant.

 2. Kies 'Opmaak' > 'Geavanceerd' > 'Maak basispagina aan op basis van huidige pagina' (uit het Opmaak-menu boven in het scherm).

  De weergave 'Pas basispagina aan' verschijnt en onder in de navigatiekolom aan de linkerkant verschijnt een kopie van de miniatuur van de oorspronkelijke basispagina.

 3. Klik met de Control-toets ingedrukt op de kopie aan de linkerkant en kies 'Wijzig naam'.

 4. Typ een naam voor de nieuwe basispagina en klik op 'OK'.

 5. Klik onder in het venster op 'Gereed'.

Tags aan objecten toekennen om eenvoudig van basispagina te kunnen wisselen

Je kunt tags toekennen aan plaatsaanduidingen (afbeeldingen en tekstvakken) op basispagina's, zodat je in een document eenvoudiger van basispagina kunt wisselen. De tags geven aan waar de inhoud van een pagina terecht moet komen als je een andere basispagina kiest. Zo wordt een afbeelding in een plaatsaanduiding met de tag "media" automatisch in een plaatsaanduiding op de nieuwe basispagina gezet waaraan ook de tag "media" is toegekend.

Als je in een boeksjabloon met vooraf gedefinieerde basispagina's een nieuwe basispagina aanmaakt, kijk je welke tags op de bestaande basispagina's worden gebruikt. Je kunt dezelfde tags gebruiken of andere tags toekennen.

 1. Klik op de knop voor het Weergave-menu in de knoppenbalk en kies 'Pas basispagina's aan'.

 2. Selecteer een basispagina in de navigatiekolom aan de linkerkant.

 3. Selecteer een object op de basispagina en klik op de tab 'Stijl' boven in de navigatiekolom 'Opmaak' .

 4. Typ een tag in het tekstveld 'Tag' onder in de navigatiekolom.

 5. Klik onder in het venster op 'Gereed'.

Een andere basispagina toepassen

Je kunt op elke pagina in je document een andere basispagina toepassen. Zie de taak hierboven ("Tags aan objecten toekennen om eenvoudig van basispagina te kunnen wisselen") voor informatie over het toekennen van tags aan tekstvakken en andere objecten als hulpmiddel bij het wisselen van basispagina.

 1. Klik in een lege plek op de pagina die je wilt wijzigen of selecteer de pagina in de paginaminiatuurweergave.

 2. Klik in de navigatiekolom 'Opmaak'  op 'Kies basispagina' en kies een basispagina.

 3. Pas de inhoud op de pagina zo nodig aan de nieuwe lay-out aan.

Een basispagina opnieuw toepassen

Als je de opmaak van een pagina wijzigt en later de oorspronkelijke opmaak van de basispagina weer wilt gebruiken, kun je de basispagina opnieuw toepassen. Als je de basispagina opnieuw toepast, blijft de inhoud ongewijzigd.

 1. Klik op de knop voor het Weergave-menu in de knoppenbalk en kies vervolgens 'Paginaminiaturen'.

 2. Klik op de miniatuurafbeelding van de pagina die je wilt wijzigen.

 3. Kies 'Opmaak' > 'Pas basispagina opnieuw toe op pagina' (uit het Opmaak-menu boven in het scherm).

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan in de inhoud van de pagina.

Een basispagina verwijderen

 1. Klik op de knop voor het Weergave-menu in de knoppenbalk en kies 'Pas basispagina's aan'.

 2. Klik in de weergave 'Pas basispagina's aan' met de Control-toets ingedrukt op de desbetreffende basispagina in de navigatiekolom aan de linkerkant en kies 'Verwijder'.

 3. Als een of meer pagina's in het document aan deze basispagina gekoppeld zijn, kies je een nieuwe basispagina voor die pagina's in het dialoogvenster dat verschijnt. Klik vervolgens op 'Kies'.

 4. Klik onder in het venster op 'Gereed'.

Je kunt de basispagina's in de navigatiekolom slepen en anders rangschikken.

Tip: Als je pagina's van het ene naar het andere document kopieert, worden de basispagina's die voor de gekopieerde pagina's worden gebruikt ook gekopieerd.

Published Date: 14-aug-2019
Helpful?