Pages za Mac: Izrada i upotreba predložaka stranica u dokumentu aplikacije Pages

Izrada i upotreba predložaka stranica u dokumentu aplikacije Pages

Predlošci s rasporedom stranica uključujući predloške knjiga u orijentaciji pejzaž, koriste predloške stranica kao polazišnu točku za svaku stranicu u dokumentu. Svaki predložak s rasporedom stranice ima prazni predložak stranica, a predlošci knjiga također imaju niz unaprijed osmišljenih predložaka stranica s elementima držača mjesta.

Kada u dokument dodajete novu stranicu, odabirete predložak stranice, zatim dodajete vlastiti sadržaj. Promjene koje unosite na stranici dokumenta ne utječu na predložak stranice.

U prikazu Uredi predložak stranice možete izraditi i osmisliti nove predloške stranica i izmijeniti unaprijed postojeće predloške stranica.

Dodavanje novog predloška stranice

Za izradu novog predloška stranica duplicirate postojeći predložak stranica, uređujete duplikat, zatim je spremate s novim imenom. Ovo ne utječe na sve stranice koje su povezane na izvorni predložak stranice.

 1. Kliknite na tipku izbornika Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Uredi predloške stranica.

 2. Kliknite na tipku Dodaj stranicu u alatnoj traci, a zatim odaberite predložak stranice koji želite upotrijebiti kao početnu točku.

 3. Unesite ime novog predloška stranice, a zatim kliknite OK.

  Novi predložak stranice pojavit će se ispod originala u rubnoj traci.

 4. Izmijenite stranicu dodavanjem, brisanjem ili uređivanjem teksta, držača mjesta, slika, oblika i drugih objekata.

  Možete koristiti sve dostupne kontrole formatiranja u  rubnom stupcu Formatiraj. Za više informacija pogledajte “Uređivanje predloška stranica” ispod.

 5. Kada završite, kliknite Gotovo na dnu prozora.

Možete povući predloške stranice u rubni stupac da biste ih razmjestili.

Uređivanje predloška stranica

Kada uređujete predložak stranice, sve promjene koje radite primjenjuju se na sve stranice koje koriste taj predložak.

 1. Kliknite na tipku izbornika Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Uredi predloške stranica.

 2. Odaberite predložak stranice koji želite urediti u rubnom stupcu s lijeve strane.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Izmjena postojećih elemenata dizajna: Odaberite bilo koji element dizajna na stranici, zatim ga obrišite ili uredite koristeći bilo koju dostupnu kontrolu formatiranja u  rubnom stupcu Formatiraj. Da biste saznali kako promijeniti pozadinu predloška stranice, pogledajte Promjena pozadine stranice.

  • Dodavanje slika: Za dodavanje držača mjesta za sliku kliknite na tipku izbornika Mediji u alatnoj traci, zatim odaberite sliku. Slike koje dodajete predlošku stranice postaju držači mjesta. Slika koju dodajete držaču mjesta u svom dokumentu imat će istu veličinu i položaj na stranici.

  • Dodavanje tekstualnih okvira: Za dodavanje tekstualnog okvira držača mjesta kliknite tipku Tekst u alatnoj traci i zatim upotrijebite kontrole formatiranja u rubnom stupcu kako biste ga stilizirali: dodajte rub, odaberite veličinu i font za tekst, itd. Bilo koji tekst koji tipkate u tekstualnom okviru u svom dokumentu bit će istog stila koji ste primijenili u tekstualnom okviru držača mjesta.

  • Podešavanje načina pojavljivanja zaglavlja i podnožja na stranici: Kliknite predložak stranice u rubnom stupcu s lijeve stranice (tako da ništa nije odabrano na stranici). U rubnom stupcu Formatiraj označite potvrdnu kućicu “Prikaži zaglavlje i podnožje” da bi se zaglavlje i podnožje prikazali na stranicama koje koriste ovaj predložak. Ako ne želite da zaglavlje i podnožje odgovaraju onome s prethodne stranice u dokumentu, odznačite potvrdnu kućicu “Uskladi s prethodnom stranicom”. (Ako ne želite vidjeti ove kontrole, ili vrh rubnog stupca ne navodi Raspored predloška stranica, provjerite da ništa nije odabrano na stranici.)

   Ako se potvrdne kućice zaglavlja i podnožja ne mogu odabrati, prvo ih uključite za dokument u rubnom stupcu Dokument.

 4. Kada završite, kliknite Gotovo na dnu prozora.

Predlošcima stranica možete dodati trajne vodilice za poravnanje kako bi vam pomogle s rasporedom. Za prikaz ili skrivanje tih vodilica na stranicama dokumenta odaberite Prikaz > Vodilice > Prikaži vodilice predloška ili Sakrij vodilice predloška (s izbornika Prikaz na vrhu zaslona).

Preimenovanje predloška stranica

 1. Kliknite na tipku izbornika Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Uredi predloške stranica.

 2. Pritisnite Control i kliknite minijaturu predloška stranice, zatim odaberite Preimenuj.

 3. Upišite novi naziv, a zatim kliknite U redu.

 4. Kliknite na Gotovo na dnu prozora.

Izradite novi predložak stranice na temelju stranice u dokumentu.

Ako ste izmijenili stranicu i želite koristiti njezin raspored za druge stranice, možete izraditi predložak stranica temeljen na njoj.

 1. Odaberite stranicu u prikazu minijature stranice s lijeve strane.

 2. Odaberite Formatiraj > Napredno > Izradi predložak iz trenutačne stranice (iz izbornika Formatiraj na vrhu zaslona).

  Prozor se mijenja u prikaz Uredi predložak stranice i kopija minijature izvornog predloška stranice pojavit će se na dnu rubnog stupca s lijeve strane.

 3. Pritisnite Control i kliknite kopiju na lijevoj strani i odaberite Preimenuj.

 4. Unesite ime novog predloška, a zatim kliknite OK.

 5. Kliknite na Gotovo na dnu prozora.

Tagiranje objekata za jednostavno prebacivanje predložaka stranica

Možete tagirati stavke držača mjesta (slike i tekstualne okvire) ona predlošcima stranica kako biste lakše prebacivali predloške stranica u vašem dokumentu. Tagovi “govore” sadržaju gdje ići kada prebacite predloške za neku stranicu. Primjerice, slika koja ja u držaču mjesta s tagom “mediji” automatski će ispuniti držač mjesta u novom predlošku koji također ima tag “mediji”.

Ako izrađujete novi predložak stranica u predlošku knjige s unaprijed osmišljenim predlošcima stranica, provjerite druge predloške stranica kako biste vidjeli koje tagove već koriste, zatim koristite iste ili ih zamijenite vlastitima.

 1. Kliknite na tipku izbornika Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Uredi predloške stranica.

 2. Odaberite predložak stranica u rubnom stupcu s lijeve strane.

 3. Odaberite objekt na predlošku stranice, zatim kliknite karticu Stil na vrhu  rubnog stupca Formatiraj.

 4. Unesite tag u tekstualnom polju Tag na dnu rubnog stupca.

 5. Kliknite na Gotovo na dnu prozora.

Primjena drugog predloška stranice

Možete primijeniti drugi predložak stranice na bilo koju stranicu u dokumentu. Pogledajte “Tagiranje objekata za jednostavno prebacivanje predložaka stranica” iznad da biste saznali kako tagirati tekstualne okvire i druge objekte kako bi prebacivanje prošlo što lakše.

 1. Kliknite bilo gdje na prazno mjesto na stranici koju želite izmijeniti, ili odaberite stranicu u prikazu minijature stranice.

 2. U  rubnom stupcu Formatiraj kliknite Promijeni predložak i odaberite predložak stranice.

 3. Prilagodite sadržaj na stranici kako je potrebno da biste imali mjesta za novi raspored.

Ponovna primjena predloška stranica

Ako izmijenite format stranice, a kasnije želite primijeniti originalno formatiranje prema predlošku stranice, možete ponovno primijeniti predložak stranice. Ponovna primjena predloška stranica neće izbrisati vaš sadržaj.

 1. Kliknite na tipku izbornika Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Minijature stranica.

 2. Kliknite minijaturu stranice koju želite izmijeniti.

 3. Odaberite Formatiraj > Ponovno primijeni predložak na stranicu (s izbornika Formatiraj na vrhu zaslona).

 4. Izmijenite sadržaj stranice prema potrebi.

Brisanje predloška stranica

 1. Kliknite na tipku izbornika Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Uredi predloške stranica.

 2. U prikazu Uredi predložak stranice pritisnite Control i kliknite predložak stranica u rubnom stupcu na lijevoj strani i odaberite Obriši.

 3. Ako su stranice u dokumentu povezane s ovim predloškom stranice, odaberite novi predložak stranice za one stranice u dijaloškom okviru koji će se pojaviti, zatim kliknite Odaberi.

 4. Kliknite na Gotovo na dnu prozora.

Možete povući predloške stranice u rubni stupac da biste ih razmjestili.

Savjet: Kada kopirate stranice između dokumenata, kopiranje uključuje i bilo koje predloške koje kopirane stranice koriste.

Published Date: 14.08.2019.
Helpful?