Pages pro Mac: Vytvoření a použití vzorových stránek v dokumentu Pages

Vytvoření a použití vzorových stránek v dokumentu Pages

Šablony pro stránkové uspořádání, včetně šablon knih s orientací na šířku, používají jako výchozí bod pro každou stránku v dokumentu vzorové stránky. Každá šablona pro uspořádání stránek obsahuje prázdnou vzorovou stránku a šablony knih mají různé předpřipravené vzorové stránky s maketami prvků.

Když do dokumentu přidáváte novou stránku, vyberete si pro ni vzorovou stránku a pak přidáte vlastní obsah. Změny, které provedete v dokumentu, neovlivňují vzorovou stránku.

V zobrazení Upravit vzorové stránky můžete vytvářet a navrhovat nové vzorové stránky a také upravovat existující vzorové stránky.

Přidání nové vzorové stránky

Pokud chcete vytvořit novou vzorovou stránku, duplikujte existující, duplikát upravte a uložte s novým názvem. Tato akce nepostihne stránky propojené s původní vzorovou stránkou.

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Zobrazení na nástrojovém panelu a pak vyberte Upravit vzorové stránky.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat stránku na nástrojovém panelu a pak vyberte vzorovou stránku, z níž chcete vyjít.

 3. Zadejte název nové vzorové stránky a klikněte na OK.

  Nová vzorová stránka se objeví na bočním panelu pod původní stránkou.

 4. Stránku můžete upravit. Přidejte, smažte nebo upravte text, makety, obrázky, tvary a další objekty.

  Můžete použít kterýkoli ovládací prvek formátování na bočním panelu Formát . Další informace najdete v tématu „Úprava vzorové stránky“ níže.

 5. Až budete hotovi, klikněte u dolního okraje okna na Hotovo.

Pokud chcete změnit uspořádání vzorových stránek, přetáhněte je na bočním panelu na nová místa.

Úprava vzorové stránky

Když upravíte vzorovou stránku, veškeré provedené změny se projeví na všech stránkách, které tento vzor používají.

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Zobrazení na nástrojovém panelu a pak vyberte Upravit vzorové stránky.

 2. Na bočním panelu na levé straně vyberte vzorovou stránku, kterou chcete upravit.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Úprava existujících předpřipravených prvků: Nejprve vyberete libovolné předpřipravené prvky na stránce a pak je můžete mazat nebo upravovat pomocí všech dostupných ovládacích prvků formátování na bočním panelu Formát . Postup pro změnu pozadí vzorové stránky najdete v tématu Změna pozadí stránky.

  • Přidání obrázků: Chcete-li přidat maketu obrázku, klikněte na tlačítko nabídky Média na nástrojovém panelu a potom vyberte obrázek. Obrázky, které přidáte na vzorovou stránku, budou použity jako makety. Obrázek, kterým maketu nahradíte v dokumentu, převezme její velikost a umístění na stránce.

  • Přidání textových rámečků: Chcete‑li přidat maketu textového rámečku, klikněte na tlačítko Text na nástrojovém panelu a pak pomocí ovládacích prvků na bočním panelu Formát nastavte styl – přidejte ohraničení, zvolte velikost a písmo textu apod. Text, který napíšete do textového rámečku v dokumentu, bude zformátován stylem, který jste nastavili pro maketu textového rámečku.

  • Nastavení vzhledu záhlaví a zápatí na stránce: Na bočním panelu vlevo klikněte na vzorovou stránku. Odznačíte tím případné vybrané objekty na stránce. Když na bočním panelu Formát zaškrtnete políčko „Zobrazit záhlaví a zápatí“, zobrazí se záhlaví a zápatí na všech stránkách, které používají tento vzor. Pokud nechcete, aby bylo záhlaví a zápatí shodné s obsahem na předchozí stránce dokumentu, zrušte zaškrtnutí políčka „Shodné s předchozí stránkou“. (Pokud tyto ovládací prvky nevidíte nebo pokud u horního okraje bočního panelu nevidíte volbu Uspořádání vzorové stránky, ujistěte se, že na stránce není vybrán žádný prvek.)

   Pokud nelze políčka záhlaví a zápatí zaškrtnout, je nutné je nejprve pro dokument aktivovat na bočním panelu Dokument .

 4. Až budete hotovi, klikněte u dolního okraje okna na Hotovo.

Kvůli snazšímu uspořádání dokumentů můžete na vzorové stránky přidat trvalá vodítka zarovnání. Chcete-li na stránkách dokumentu tato vodítka zobrazit nebo skrýt, vyberte volbu Zobrazení > Vodítka > Zobrazit hlavní vodítka nebo Skrýt hlavní vodítka (z nabídky Zobrazení v horní části obrazovky).

Přejmenování vzorové stránky

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Zobrazení na nástrojovém panelu a pak vyberte Upravit vzorové stránky.

 2. Se stisknutou klávesou Ctrl klikněte na miniaturu vzorové stránky a potom vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte nový název a klikněte na OK.

 4. U dolního okraje okna klikněte na Hotovo.

Vytvoření nové vzorové stránky ze stránky v dokumentu

Pokud jste upravili stránku a chcete její uspořádání použít pro další stránky, můžete z ní vytvořit vzorovou stránku.

 1. Na panelu s miniaturami stránek vlevo vyberte požadovanou stránku.

 2. Použijte příkaz Formát > Pokročilé > Vytvořit vzor z aktuální stránky (z nabídky Formát u horního okraje obrazovky).

  Okno se změní na zobrazení Upravit vzorovou stránku a kopie miniatury původní vzorové stránky se objeví u dolního okraje bočního panelu vlevo.

 3. Podržte Ctrl a klikněte na kopii nalevo a pak vyberte Přejmenovat.

 4. Zadejte název nového vzoru a klikněte na OK.

 5. U dolního okraje okna klikněte na Hotovo.

Zjednodušení změny vzorových stránek označením objektů

Na vzorových stránkách můžete označit makety (obrázky a textové rámečky), a usnadnit si tak přepínání mezi vzorovými stránkami v dokumentu. Značky „říkají“ obsahu, kam se má umístit, když změníte vzor stránky. Máte‑li například obrázek v maketě se značkou „média“, tentýž obrázek se automaticky umístí do makety v novém vzoru, která je rovněž označena značkou „média“.

Když v šabloně knihy s přednastavenými vzorovými stránkami vytváříte novou vzorovou stránku, podívejte se, jaké značky používají ostatní vzorové stránky, a použijte stejné nebo je nahraďte vlastními.

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Zobrazení na nástrojovém panelu a pak vyberte Upravit vzorové stránky.

 2. Na bočním panelu vlevo vyberte vzorovou stránku.

 3. Na vzorové stránce vyberte objekt a potom u horního okraje bočního panelu Formát klikněte na Styl.

 4. Do textového pole Značka u dolního okraje bočního panelu zadejte značku.

 5. U dolního okraje okna klikněte na Hotovo.

Použití jiné vzorové stránky

Pro kteroukoli stránku v dokumentu můžete použít jinou vzorovou stránku. Informace o tom, jak označit textové rámečky a další objekty pro hladký přechod, najdete v oddílu „Zjednodušení změny vzorových stránek označením objektů“ výše.

 1. Klikněte na prázdné místo na stránce, kterou chcete změnit, nebo stránku vyberte na panelu s miniaturami stránek.

 2. Na bočním panelu Formát klikněte na Změnit vzor a vyberte vzorovou stránku.

 3. Upravte obsah na stránce tak, aby se na bylo možné použít nové uspořádání.

Opakované použití vzorové stránky

Provedete-li změny ve formátování stránky a později budete chtít použít původní formátování její vzorové stránky, můžete vzorovou stránku použít znovu. Opakované použití vzorové stránky nezpůsobí smazání obsahu.

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Zobrazení na panelu nástrojů a vyberte Miniatury stránek.

 2. Klikněte na miniaturu stránky, kterou chcete změnit.

 3. Vyberte volbu Formát > Znovu použít vzor stránky (v nabídce Formát u horního okraje obrazovky).

 4. Proveďte potřebné změny v obsahu dokumentu.

Smazání vzorové stránky

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Zobrazení na nástrojovém panelu a pak vyberte Upravit vzorové stránky.

 2. Podržte Ctrl a klikněte na vzorovou stránku na bočním panelu na levé straně zobrazení Upravit vzorovou stránku a vyberte příkaz Smazat.

 3. Pokud máte v dokumentu stránky, které jsou s touto vzorovou stránkou propojené, vyberte v zobrazeném dialogovém okně novou vzorovou stránku a klikněte na Vybrat.

 4. U dolního okraje okna klikněte na Hotovo.

Pokud chcete změnit uspořádání vzorových stránek, přetáhněte je na bočním panelu na nová místa.

Tip: Pokud kopírujete stránky z jednoho dokumentu do druhého, všechny vzorové stránky používané kopírovanými stránkami budou také zkopírovány.

Published Date: 14.8.2019
Helpful?