iCloud: Čo je iCloud Kalendár?

Čo je iCloud Kalendár?

Pomocou aplikácie Kalendár v službe iCloud môžete vytvárať a spravovať kalendáre pre všetky oblasti vášho života. Vykonané zmeny sa automaticky prejavia na všetkých zariadeniach, v ktorých máte nastavenú službu iCloud pre aplikáciu Kalendár. Synchronizácia vašich kalendárov tak prebehne aj bez toho, aby ste svoje zariadenie pripojili k počítaču.

  • Na iPhone, iPade, iPode touch alebo počítači Mac: Zmeny sa prejavia v aplikácii Kalendár.

  • V systéme Windows: Zmeny sa prejavia v programe Microsoft Outlook.

Svoje kalendáre môžete aj zdieľať a pozývať iných používateľov na účasť na udalostiach. Pozrite si témy Zdieľanie kalendárov v službe iCloudPozývanie používateľov na udalosť v aplikácii iCloud Kalendár.

Oznámenia kalendára sa zobrazujú aj v Centre hlásení v zariadeniach so systémom iOS a počítačoch Mac.

Ak chcete používať aplikáciu iCloud Kalendár, prejdite na stránku icloud.com/calendar a prihláste sa pomocou Apple ID (ak ešte nie ste prihlásení).

Ak sa na stránke iCloud.com nezobrazuje aplikácia Kalendár, vo svojom účte máte prístup iba k funkciám služby iCloud, ktoré sú dostupné len na webe. Ak chcete získať prístup k aplikácii iCloud Kalendár a ďalším funkciám služby iCloud, nastavte službu iCloud v zariadení so systémom iOS alebo počítači Mac.

Ak už používate inú funkciu služby iCloud, kliknite na jej názov v hornej časti okna stránky iCloud.com a potom kliknite na položku Kalendár.

S aplikáciou iCloud Kalendár pracujte pomocou prehliadača odporúčaného v článku podpory spoločnosti Apple s názvom Systémové požiadavky služby iCloud.

Published Date: 13.8.2019
Helpful?