iCloud: Što je iCloud kalendar?

Što je iCloud kalendar?

Možete izraditi kalendare za sva područja svog života i upravljati njima pomoću aplikacije Kalendar na usluzi iCloud. Promjene koje unesete automatski se prikazuju na svim mjestima na kojima postavite iCloud za Kalendar. Nikad ne morate povezivati svoj uređaj na računalo da bi kalendari bili ažurirani.

  • Na iPhone, iPad, iPod touch uređaju ili Mac računalu: promjene se prikazuju u aplikaciji Kalendar.

  • Na Windows računalu: promjene se prikazuju u programu Microsoft Outlook.

Možete i dijeliti kalendare i pozivati druge na događaje. Pogledajte Dijeljenje kalendara na iCloudu i Pozivanje osoba na događaj u iCloud kalendaru.

Upozorenja kalendara također se pojavljuju u Centru za obavijesti na vašim iOS uređajima i računalima Mac.

Za korištenje iCloud kalendara idite na icloud.com/calendar i prijavite se pomoću svojeg Apple ID računa (ako još niste prijavljeni).

Ako na web-stranici iCloud.com ne vidite Kalendar, vaš račun ima pristup onim značajkama usluge iCloud koje su dostupne samo na internetu. Za pristup iCloud Kalendaru i drugim iCloud značajkama, postavite iCloud na svom iOS uređaju ili Macu.

Ako već upotrebljavate neku drugu iCloud značajku, kliknite naziv značajke pri vrhu prozora web-stranice iCloud.com, a zatim kliknite Kalendar.

Kada radite s aplikacijom iCloud Kalendar, svakako to činite putem preglednika koji se preporučuje u sljedećem članku Apple podrške: Sistemski preduvjeti za iCloud.

Published Date: 09.08.2019.
Helpful?