Numbers for iPhone: objekt

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
objekt

Objekty sú akékoľvek položky, ktoré umiestňujete na hárok, vrátane obrázkov (fotografií), textových polí, tvarov, tabuliek a grafov. Ak chcete na hárok pridať objekt, klepnite na tlačidlo Pridať objekty na paneli s nástrojmi a potom klepnite na jedno z tlačidiel objektu.

Po pridaní objektu môžete objekt potiahnuť na požadované miesto na hárku a pridať doň obsah a upraviť jeho vzhľad.

Published Date: 6.5.2019
Helpful?