Numbers for iPhone: objekt

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
objekt

Objekt je akákoľvek položka, ktorú umiestňujete na hárok, vrátane obrázkov (fotografií), textových polí, tvarov, tabuliek a grafov. Ak chcete na hárok pridať objekt, klepnite na tlačidlo Vložiť na paneli s nástrojmi a potom klepnite na jedno z tlačidiel objektu.

Po pridaní objektu môžete objekt potiahnuť na požadované miesto na hárku a pridať doň obsah a upraviť jeho vzhľad.

Okrem toho môžete umiestniť niektoré objekty (tvary, textové polia, videá, vzorce a galérie obrázkov) vnorené s textom vo vnútri tvaru alebo textového poľa, takže sa počas písania presúvajú spolu s textom.

Published Date: 29.7.2019
Helpful?