iCloud: Konfigurowanie reguł filtrowania w aplikacji Mail na stronie iCloud.com

Konfigurowanie reguł filtrowania w aplikacji Mail na stronie iCloud.com

Można ustawić reguły, które pozwolą automatycznie filtrować przychodzące wiadomości e-mail, albo zmieniać porządek już otrzymanych wiadomości. Można na przykład utworzyć regułę przenoszącą wiadomości od określonego nadawcy do określonego folderu. Te reguły można w każdej chwili edytować i usuwać.

Konfigurowanie reguł filtrowania wiadomości email

 1. W aplikacji Mail na stronie iCloud.com kliknij w menu podręczne Czynność na pasku bocznym, a następnie wybierz pozycję Reguły.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego, zobacz Pokazywanie lub ukrywanie paska bocznego w aplikacji Mail na stronie iCloud.com.

 2. Kliknij w opcję Dodaj regułę, a następnie określ warunki filtrowania.

  • W polu Nazwa lub adres email wprowadź imię i (lub) nazwisko nadawcy albo część tego tekstu oraz pełny adres email lub domenę adresów email (część adresu email po symbolu @).

  • Użyj menu podręcznego Wtedy, aby skonfigurować działanie reguły.

  Okno Dodaj regułę.
 3. Aby dodać kolejną regułę, powtórz krok 2.

  Jeśli ustalisz wiele reguł, będą one stosowane w kolejności, w jakiej występują na liście Reguły. Aby zmienić tę kolejność, przenieś regułę w górę lub w dół listy. Możesz mieć maksymalnie 500 reguł.

 4. Kliknij w przycisk Gotowe.

Ważne: Jeśli zastosujesz reguły do jakiegoś folderu, a potem usuniesz go albo zmienisz jego nazwę, pamiętaj, aby odpowiednio zmienić odnoszące się do niego reguły. Nie można na przykład przekazywać wiadomości email do usuniętego folderu.

Zmiana lub usuwanie reguł filtrowania wiadomości email

 1. W aplikacji Mail na stronie iCloud.com kliknij w menu podręczne Czynność na pasku bocznym, a następnie wybierz pozycję Reguły.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego, zobacz Pokazywanie lub ukrywanie paska bocznego w aplikacji Mail na stronie iCloud.com.

 2. Wybierz regułę, którą chcesz zmienić, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zmiana reguły: Kliknij w przycisk Informacje , określ nowe warunki filtrowania w menu i polach tekstowych, a następnie kliknij w przycisk Gotowe.

  • Usuwanie reguły: Zaznacz regułę, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  • Usuwanie wielu reguł: Zaznacz reguły, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  • Zmiana kolejności reguł: Zaznacz reguły, a następnie przeciągnij je w górę lub w dół listy.

   Jeśli ustalisz wiele reguł, są one stosowane w kolejności, w jakiej znajdują się na liście.

 3. Kliknij w przycisk Gotowe.

Uwaga: Uwzględnienie nowych lub zmienionych reguł w odniesieniu do wiadomości przychodzących może potrwać do 15 minut.

Data publikacji: 2019-08-13
Był pomocny?