iCloud: Konfigurer regler for å filtrere e-poster i Mail på iCloud.com

Konfigurer regler for å filtrere e-poster i Mail på iCloud.com

Du kan lagre regler om å filtrere innkommende e-poster automatisk eller omsortere e-poster du allerede har mottatt. Du kan for eksempel lage en regel som sorterer meldinger fra en spesifikk avsender i en spesifikk mappe. Du kan redigere og slette disse reglene når som helst.

Lag regler for å filtrere e-post

 1. I Mail på iCloud.com klikker du på Handling-menyen i sidepanel og velger Regler.

  Hvis du ikke ser sidepanelet, kan du se Vis eller skjul sidepanelet i Mail på iCloud.com.

 2. Klikk på Legg til en regel, og spesifiser filtreringsbetingelsene.

  • I Navn eller e-postadresse-feltet skriver du inn hele eller deler av navnet til en avsender, en fullstendig e-postadresse eller et e-postadresse-domene (delen av e-postadressen som kommer etter @).

  • Bruk skal den-lokalmenyene til å konfigurere hvordan regelen skal fungere.

  Legg til regel-vinduet.
 3. Gjenta trinn to for å legge til en ny regel.

  Hvis du har flere regler, blir de tatt i bruk i rekkefølgen de vises i Regler-listen. Hvis du vil endre rekkefølgen, drar du en regel opp eller ned i listen. Du kan ha opptil 500 regler.

 4. Klikk Ferdig.

Important: Hvis du bruker regler for en mappe og sletter mappen eller endrer navnet, må du huske å oppdatere reglene for denne mappen. Du kan for eksempel ikke videresende meldinger til en slettet mappe.

Endre eller fjerne filtreringsregler for e-post

 1. I Mail på iCloud.com klikker du på Handling-menyen i sidepanel og velger Regler.

  Hvis du ikke ser sidepanelet, kan du se Vis eller skjul sidepanelet i Mail på iCloud.com.

 2. Velg en regel du vil endre, og gjør deretter ett av følgende:

  • Endre en regel: Klikk Info-knappen , angi de nye filtreringsvilkårene i menyene og tekstfeltene, og klikk Ferdig.

  • Slette en regel: Velg regelen og trykk Slett.

  • Slette flere regler: Velg dem og trykk Slett.

  • Endre reglenes rekkefølge: Marker dem og dra dem opp eller ned i listen.

   Når du har flere regler, trer de i kraft i den rekkefølgen de vises i listen.

 3. Klikk på Ferdig.

Note: Det kan ta opptil 15 minutter før den nye rekkefølgen får virkning på innkommende meldinger.

Publiseringsdato: 13.aug.2019
Nyttig?