iCloud: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลใน iCloud เมล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลใน iCloud เมล

ค่าเริ่มต้นจะกำหนดให้แต่ละอีเมลที่คุณได้รับแสดงผู้ส่ง ผู้รับ และวันที่ของอีเมล เมื่อใช้แอพเมลบน iCloud.com หากคุณต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความมากขึ้น เช่น เส้นทางส่งกลับและนำส่งอีเมล หรือช่อง "ตอบกลับถึง" และประเภทเนื้อหา โดยคุณสามารถแสดงส่วนหัวแบบยาวได้

ดูส่วนหัวของข้อความแบบยาว

  1. คลิกสองครั้งที่ข้อความเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่

  2. คลิกเมนูปฏิบัติการ ซึ่งเป็นเมนูป๊อปอัพในแถบเครื่องมือ แล้วเลือก "แสดงส่วนหัวของข้อความแบบยาว"

    หลังจากคุณเลือกแสดงส่วนหัวแบบยาวแล้ว ส่วนหัวจะปรากฏแบบยาวไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะปิด

Published Date: 11 เม.ย. 2562
Helpful?