iCloud: Stavningskontrollera e-post i Mail på iCloud.com

Stavningskontrollera e-post i Mail på iCloud.com

Om du använder iCloud Mail i Safari eller Firefox på en Mac kan du göra en stavningskontroll av ett meddelande med stavningskontrollfunktionen i webbläsaren.

Om du använder en annan webbläsare tar du reda på om den har egen stavningskontrollsfunktion genom att kontrollera inställningarna och menyerna.

 1. Gör något av följande:

  • I Safari väljer du Redigera > Stavning och grammatik > Kontrollera stavning medan jag skriver.

  • I Firefox väljer du Firefox > Inställningar. Aktivera alternativet Kontrollera stavning medan jag skriver.

  • I Google Chrome väljer du Redigera > Stavning och grammatik > Kontrollera stavning medan jag skriver.

 2. I Mail på iCloud.com skriver du ett nytt meddelande eller öppnar ett meddelande som du vill stavningskontrollera.

  Tveksamma stavningar i meddelandet understryks med en röd prickad linje.

 3. Kommando-klicka på ett felstavat ord på en Mac, eller Ctrl-klicka på en Windows-dator och gör sedan något av följande:

  • Acceptera ett stavningsförslag: Välj det ord du vill ha.

  • Lägga till ett ord i stavningsordlistan: Välj Lägg till stavning eller Lägg till i ordlistan.

 4. Upprepa steg 3 för varje understruket ord för att korrigera alla stavfel i meddelandet.

Safari har fler alternativ för stavningskontroll som du också kan välja från menyn Redigera.

Published Date: 2019-aug-13
Helpful?