iCloud: Ställa in iCloud på en iOS-enhet, Mac-dator eller Windows-dator

Ställa in iCloud på en iOS-enhet, Mac-dator eller Windows-dator

Om du vill använda iCloud måste du först ställa in det på en iOS-enhet eller Mac-dator. Efter den inledande inställningen kan du slå på iCloud på dina andra enheter och Mac-datorer, din Apple Watch och Apple TV.

Ställa in iCloud för första gången

Gör något av följande:

 • På din Mac: Välj Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på iCloud, ange ditt Apple-ID och ditt lösenord och slå sedan på de funktioner som du vill använda.

 • På din iOS-enhet (iOS 10.3 eller senare): Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud, ange ditt Apple-ID och ditt lösenord och aktivera sedan de funktioner som du vill använda.

 • På din iOS-enhet (iOS 10.2 eller tidigare): Gå till Inställningar > iCloud, ange ditt Apple-ID och ditt lösenord och aktivera sedan de funktioner som du vill använda.

Om du inte har ett Apple-ID följer du instruktionerna på skärmen för att skapa ett.

Efter den inledande inställningen använder du samma Apple-ID (och följer samma instruktioner) för att logga in på iCloud på dina andra iOS-enheter och Mac-datorer. Se instruktionerna nedan för anvisningar om hur du loggar in på en Windows-dator. Om du vill ha information om att logga in på iCloud på Apple TV kan du läsa Ställa in ditt Apple-ID på Apple TV i användarhandboken för Apple TV.

Obs! Om du inte har en iOS-enhet eller Mac-dator går du till iCloud.com på din Windows-dator. Sedan anger du ditt Apple-ID och lösenord för att aktivera endast webbåtkomst till iCloud Drive, Anteckningar, Kontakter, Pages, Numbers och Keynote.

Ställ in iCloud på en Windows-dator

När du har ställt in iCloud på din Mac eller iOS-enhet kan du ställa in det på en Windows-dator.

Om du har Microsoft Windows-uppdateringen från 10 maj 2019, bygge 18362.145 KB4497935 (eller senare), kan du hämta iCloud för Windows-appen från Microsoft Store.

Om du har en tidigare version av Microsoft Windows gör du följande:

 1. På en Windows-dator går du till Apple-supportartikeln Hämta iCloud för Windows.

 2. Följ instruktionerna för att hämta och installera iCloud för Windows.

 3. Ange Apple-ID:t och lösenordet som du använde när du ställde in iCloud på din Mac-dator eller iOS-enhet.

 4. Slå på funktionerna som du vill använda och klicka sedan på Använd.

Om du har Microsoft Outlook 2016 eller tidigare, delar Outlook data med följande program:

 • iCloud Mail

 • Kontakter

 • Kalender

 • Påminnelser (kallas Uppgifter i Outlook)

Om du vill använda andra iCloud-program, eller inte har Outlook installerat, använder du programmen som finns på iCloud.com.

Du kan också se till att Safari-bokmärkena på dina iOS-enheter och Mac-datorn är uppdaterade med dina bokmärken från Google Chrome eller Mozilla Firefox på din Windows-dator.

Obs! Vissa iCloud-funktioner har minimisystemkrav. iCloud kanske inte finns tillgängligt i alla områden och iCloud-funktionerna kan variera beroende på område. Läs Apple-supportartikeln Systemkrav för iCloud. Mer information om funktioner finns på apple.com/se/icloud/.

Publiceringsdatum: 2019-aug-13
Var detta till hjälp?