Keynote för Mac: Bjuda in andra att samarbeta i en presentation

Bjuda in andra att samarbeta i en presentation

Du kan bjuda in andra att arbeta tillsammans med dig på en presentation i realtid genom att skicka en presentationslänk till dem. Alla som arbetar med presentationen kan se ändringarna när de görs.

Som förval får bara de personer som du bjuder in till samarbete på presentationen tillgång till den och endast de kan göra ändringar. Du kan också välja att ge alla som har länken tillgång till presentationen. Om du inte vill att andra ska kunna göra ändringar kan du välja att endast ge dem behörighet att visa presentationen.

Bjuda in personer till att samarbeta

I de här anvisningarna förutsätter vi att du är inloggad på iCloud och att Keynote är inställt för användning med iCloud Drive.

 1. Klicka på samarbetsknappen i verktygsfältet i Keynote.

 2. Klicka på popupmenyn Dessa har tillgång och välj ett alternativ:

  Delningsalternativ i dialogrutan för samarbete, med popupmenyn Dessa har tillgång öppen och Endast personer du bjuder in markerat.
  • Endast personer du bjuder in: Endast personer som är inloggade på iCloud med ett Apple-ID kan öppna presentationen.

   Personerna behöver inte ha ett Apple-ID när du bjuder in dem, men de måste skapa ett innan de kan öppna den delade presentationen.

  • Alla som har länken: Alla som har länken till den delade presentationen kan öppna presentationen genom att trycka eller klicka på länken. Om du vill skydda den med ett lösenord klickar du på Lägg till lösenord.

   Om presentationen redan har ett lösenord används det även för den delade presentationen, så du behöver inte ange något nytt lösenord. Om du vill ändra det klickar du på Ändra lösenord.

 3. Klicka på popupmenyn Behörighet och välj ett alternativ:

  Delningsalternativ i dialogrutan för samarbete, med popupmenyn Behörighet öppen och Kan göra ändringar markerat.
  • Kan göra ändringar: Personerna kan ändra och skriva ut den delade presentationen.

  • Endast visning: Personerna kan visa och skriva ut den delade presentationen, men de kan inte ändra den.

  Om du ställer in tillgången till presentationen som Endast personer du bjuder in (i steg 2) kan du ändra individuella behörighetsinställningar efter att du delat presentationen.

 4. Klicka på ett alternativ för hur du vill skicka länken.

  • E-post eller Meddelanden: Klicka på Dela och ange sedan en eller flera e-postadresser eller telefonnummer. Lägg till eventuell ytterligare information och klicka sedan på Skicka.

  • En internettjänst: Om du vill skicka länken via en tjänst som t.ex. Twitter måste kontot för tjänsten redan vara inställt på datorn. Klicka på knappen för tjänsten och gör sedan något av följande:

   • Om behörighetsinställningen för presentationen är Endast personer du bjuder in: Ange e-postadresserna eller telefonnumren till personerna du vill bjuda in och klicka sedan på Dela. Lägg till eventuell ytterligare information och klicka sedan på Posta.

   • Om behörighetsinställningen för presentationen är Alla som har länken: Klicka på Dela och ange e-postadresserna eller telefonnumren (om denna information efterfrågas). Skicka eller posta sedan länken.

   Obs! Du ställer in en tjänst genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och sedan klicka på Internetkonton. Om du vill använda en tjänst som inte finns i listan klickar du på Kopiera länk och öppnar programmet där du vill dela den. Välj sedan Redigera > Klistra in, eller tryck på kommando-V på tangentbordet.

  Viktigt: När du klickar på Dela skapas en länk till presentationen (innehållande presentationens titel) på iCloud. Om presentationens titel eller innehåll ska behandlas konfidentiellt ska du instruera mottagarna att inte vidarebefordra länken till någon annan.

Länken finns med i brödtexten i brevet, meddelandet, Twitter-meddelandet eller inlägget tillsammans med presentationens titel. Se till att du inte ändrar eller raderar den.

När du har delat en presentation visas en bockmarkering på samarbetsknappen vilket betyder att presentationen delas.

Bjuda in fler personer

Om du äger en delad presentation med tillgångsinställningen Endast personer du bjuder in kan du bjuda in fler personer.

Obs! Om tillgångsinställningen för presentationen är Alla som har länken kan du inte bjuda in fler personer på det sätt som beskrivs för denna åtgärd. Du kan däremot skicka länken till dem (se nästa åtgärd).

 1. Klicka på samarbetsknappen i verktygsfältet och sedan på Lägg till personer längst ned i deltagarlistan.

 2. Klicka på popupmenyn Behörighet och ställ in de nya personernas behörigheter.

  Den här inställningen berör endast de nya personerna som du ska bjuda in och påverkar inte behörigheterna för de personer du bjudit in tidigare.

 3. Skicka eller posta länken.

  Länken kan finnas i brödtexten i brevet, meddelandet, Twitter-meddelandet eller inlägget som en stiliserad bild tillsammans med presentationens titel. Se till att du inte ändrar eller raderar den.

Du kan ändra individuella behörigheter för de nya personerna efter det att du skickat eller postat länken.

Mer information om att ställa in behörigheter och skicka länken finns i Bjuda in personer att samarbeta ovan.

Skicka länken till fler personer

Om tillgången till presentationen är inställd på Alla som har länken kan du ge nya personer tillgång till presentationen genom att helt enkelt skicka presentationslänken till dem.

Obs! Om tillgången till presentationen är inställd på Endast personer du bjuder in kan du lägga till nya personer genom att skicka en inbjudan om att samarbeta till dem (se åtgärden ovan).

 1. Klicka på samarbetsknappen i verktygsfält och sedan på Skicka länk.

 2. Klicka på ett alternativ för att skicka länken, och klicka sedan på Fortsätt.

 3. Skriv in en mottagare för e-brevet, meddelandet eller posten och skicka eller posta sedan länken.

Mer information om att skicka länken finns i Bjuda in personer att samarbeta ovan.

Kopiera och klistra in länken

Om du äger en delad presentation, eller om du samarbetar med någon på en presentation som har tillgången inställd på Alla som har länken, kan du kopiera länken till den delade presentationen och klistra in den någon annanstans. Det kan vara praktiskt om du exempelvis vill spara länken på en lättåtkomlig plats.

Om ägaren har begränsat tillgången till endast inbjudna personer fungerar länken bara för inbjudna deltagare.

 1. Klicka på samarbetsknappen i verktygsfältet och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Kopiera länk (om du är ägaren klickar du på Delningsalternativ och sedan på Kopiera länk). Det här alternativet finns med om presentationen endast delats via inbjudan.

  • Klicka på Skicka länk, klicka på Kopiera länk och klicka sedan på Fortsätt. Det här alternativet finns med om presentationen delats med alla som har länken.

 2. Klicka där du vill klistra in länken och välj Redigera > Klistra in (från menyn Redigera överst på skärmen). Du kan också trycka på kommando-V på tangentbordet.

Tips: Du kan också posta den delade länken på en webbplats som stöder inbäddade Keynote-presentationer (till exempel på Medium eller WordPress) så att åskådare kan navigera i presentationen i en spelare på webbplatsen. Mer information finns i Posta presentationen i en blogg.

Om presentationen är lösenordsskyddad ska du av säkerhetsskäl inte skicka lösenordet tillsammans med länken.

Published Date: 2019-jul-02
Helpful?