Keynote pre Mac: Pozvanie užívateľov na spoluprácu na prezentácii

Pozvanie užívateľov na spoluprácu na prezentácii

Ostatných môžete pozvať na spoluprácu na prezentácii odoslaním odkazu na ňu. Každému, kto pracuje na prezentácii, sa zobrazia zmeny v priebehu ich vykonávania.

Predvolene môžu mať prístup k prezentácii a vykonávať v nej zmeny iba ľudia, ktorých pozvete na spoluprácu na prezentácii. Namiesto toho môžete všetkým užívateľom, čo majú odkaz, povoliť prístup k prezentácii. Ak nechcete, aby ostatní užívatelia vykonávali zmeny, prezentáciu môžete nastaviť tak, aby bola iba na prezeranie.

Pozvanie ľudí na spoluprácu

Tieto pokyny predpokladajú, že ste prihlásení do iCloudu a Keynote ste nastavili na používanie služby iCloud Drive.

 1. Kliknite na tlačidlo Spolupracovať na paneli s nástrojmi apky Keynote.

 2. Kliknite na vyskakovacie menu Kto môže mať prístup a vyberte požadovanú možnosť:

  Časť Možnosti zdieľania v dialógovom okne spolupráce s otvoreným vyskakovacím menu Kto môže mať prístup a označenou možnosťou Iba pozvaní.
  • Iba pozvaní: Prezentáciu môžu otvoriť iba užívatelia, ktorí sú prihlásení do iCloudu pomocou Apple ID.

   Užívatelia nemusia mať Apple ID predtým, ako ich pozvete, no musia si ho vytvoriť, ak budú chcieť vašu zdieľanú prezentáciu otvoriť.

  • Všetci s odkazom: Ktokoľvek s odkazom na zdieľanú prezentáciu môže klepnúť alebo kliknúť na odkaz a otvoriť prezentácii. Ak chcete nastaviť ochranu pomocou hesla, kliknite na Pridať heslo.

   Ak prezentácia už má heslo, platí aj pre zdieľanú prezentáciu a nemusíte zadávať nové heslo. Ak ho chcete zmeniť, kliknite na Zmeniť heslo.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Oprávnenie a vyberte požadovanú možnosť:

  Časť Možnosti zdieľania v dialógovom okne spolupráce s otvoreným vyskakovacím menu Oprávnenie a označenou možnosťou Môžu vykonávať zmeny.
  • Môžu vykonávať zmeny: Užívatelia môžu zdieľanú prezentáciu upravovať a tlačiť.

  • Len prezeranie: Užívatelia môžu zdieľanú prezentáciu zobraziť a tlačiť, ale nemôžu ju upravovať.

  Ak nastavíte prístup k prezentácii na Len pozvaní užívatelia (krok 2), po zdieľaní prezentácie môžete zmeniť jednotlivé nastavenia práv.

 4. Kliknite na spôsob odoslania odkazu.

  • Email alebo Správy: Kliknite na Zdieľať a potom zadajte jednu alebo viac emailových adries alebo telefónnych čísel. Pridajte všetky informácie, ktoré chcete zahrnúť, a kliknite na Odoslať.

  • Internetová služba: Ak chcete odoslať odkaz pomocou služieb, ako je Twitter, daný účet už musí byť nastavený vo vašom Macu. Kliknite na tlačidlo pre službu a potom vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

   • Ak je prístup k prezentácii nastavený na Len pozvaní užívatelia*: Zadajte emailové adresy alebo telefónne čísla ľudí, ktorých chcete pozvať, a kliknite na Zdieľať. Pridajte všetky informácie, ktoré chcete zahrnúť, a kliknite na Uverejniť.

   • Ak je prístup k prezentácii nastavený na Ktokoľvek s odkazom*: Kliknite na Zdieľať, zadajte emailové adresy alebo telefónne čísla (ak sa vyžadujú) a odošlite alebo uverejnite odkaz.

   Poznámka: Ak chcete nastaviť službu, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Internetové účty. Ak chcete použiť službu, ktorá nie je uvedená, kliknite na Kopírovať odkaz, otvorte apku tam, kde ju chcete zdieľať a vyberte Upraviť > Vložiť, alebo na klávesnici stlačte Command-V.

  Dôležité: Keď kliknete na Zdieľať, v iCloude sa vytvorí odkaz na prezentáciu (obsahuje aj jej názov). Ak je názov alebo obsah prezentácie dôverný, nezabudnite požiadať príjemcu, aby odkaz nikomu ďalšiemu neposielal.

Odkaz sa zobrazí v tele emailu, správy, tweetu alebo príspevku, spolu s nadpisom prezentácie. Dávajte pozor, aby ste ho neupravili alebo neodstránili.

Po zdieľaní prezentácie sa na tlačidle Spolupracovníci zobrazí symbol zaškrtnutia, ktorý označuje, že prezentácia sa zdieľa.

Pozvanie ďalších užívateľov

Ak ste vlastníkom zdieľanej prezentácie, ktorej prístup je nastaveným na Len pozvaní užívatelia, môžete pozvať aj ďalších užívateľov.

Poznámka: Ak je prístup k prezentácii nastavený na Ktokoľvek s odkazom, nových ľudí nemôžete pozvať tak, ako je to popísané v tejto úlohe. Namiesto toho im jednoducho pošlite odkaz (pozrite si nasledujúcu úlohu).

 1. Kliknite na tlačidlo Spolupracovníci na paneli s nástrojmi a potom kliknite na Pridať ľudí v dolnej časti zoznamu účastníkov.

 2. Kliknite na vyskakovacie menu Práva a nastavte práva pre nových užívateľov.

  Toto nastavenie sa bude vzťahovať iba na nových užívateľov, ktorých plánujete pozvať. Pre tých, ktorých ste už pozvali, sa práva nezmenia.

 3. Pošlite alebo uverejnite odkaz.

  Odkaz sa môže objaviť v tele emailu, správy, tweetu alebo príspevku ako štylizovaná grafika s nadpisom prezentácie. Dávajte pozor, aby ste ho neupravili alebo neodstránili.

Po odoslaní alebo uverejnení odkazu môžete zmeniť jednotlivé práva pre nových užívateľov.

Podrobné informácie o nastavení práv a odoslaní odkazu nájdete vyššie v časti Pozvanie ľudí na spoluprácu.

Odoslanie odkazu viacerým ľuďom

Ak je prístup k vašej prezentácii nastavený na Ktokoľvek s odkazom, na udelenie prístupu k prezentácii novým ľuďom im stačí odoslať odkaz na prezentáciu.

Poznámka: Ak je prístup k prezentácii nastavený na Iba pozvaní, nových ľudí pridáte tak, že im pošlete pozvánku na spoluprácu (pozrite úlohu vyššie).

 1. Kliknite na tlačidlo Spolupracovníci na paneli s nástrojmi a potom kliknite na Odoslať odkaz.

 2. Kliknite na spôsob odoslania odkazu a potom na Pokračovať.

 3. Adresujte email, správu alebo príspevok a odošlite alebo uverejnite odkaz.

Podrobné informácie o odoslaní odkazu nájdete vyššie v časti Pozvanie ľudí na spoluprácu.

Kopírovanie a vloženie odkazu

Ak ste vlastníkom zdieľanej prezentácie alebo ak spolupracujete na prezentácii, prístup ku ktorej je nastavený na Ktokoľvek s odkazom, môžete kopírovať odkaz na prezentáciu a vložiť ho niekam inam. Toto môžete chcieť urobiť napríklad vtedy, ak chcete uložiť odkaz na miesto, kde k nemu budete mať ľahký prístup.

Ak vlastník obmedzil prístup iba pre užívateľov, ktorých pozval, odkaz bude fungovať iba pre pozvaných účastníkov.

 1. Kliknite na tlačidlo Spolupracovnícipaneli s nástrojmi a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na Kopírovať odkaz (ak ste vlastník, kliknite na Možnosti zdieľania a potom na Kopírovať odkaz). Táto možnosť sa zobrazuje v prípade, že prezentácia sa zdieľa len s pozvanými užívateľmi.

  • Kliknite na Odoslať odkaz, potom kliknite na Kopírovať odkaz a potom na Pokračovať. Táto možnosť sa zobrazuje v prípade, že prezentácia sa zdieľa s akýmkoľvek užívateľom, ktorý má odkaz.

 2. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť odkaz, a potom vyberte Upraviť > Vložiť (v menu Upraviť v hornej časti obrazovky) alebo na klávesnici stlačte Command-V.

Tip: Zdieľaný odkaz môžete zverejniť na webovej stránke, ktorá podporuje vložené prezentácie Keynote (napríklad Medium alebo WordPress). Návštevníci webovej stránky potom môžu prechádzať prezentáciu v prehrávači priamo na webovej stránke. Viac informácií nájdete v téme Uverejnenie prezentácie na blogu.

Ak je prezentácia chránená heslom, z bezpečnostných dôvodov heslo neposielajte spolu s odkazom.

Published Date: 10.7.2019
Helpful?