Keynote dla systemu Mac: Zapraszanie do współpracy z prezentacją

Zapraszanie do współpracy z prezentacją

Możesz zapraszać innych do współpracy nad prezentacją w czasie rzeczywistym, wysyłając im łącze do niej. Każda z osób pracujących z prezentacją widzi wprowadzane zmiany na żywo.

Domyślnie tylko osoby, które zaprosisz do współpracy z prezentacją, mogą uzyskiwać dostęp do niej i edytować ją. Jednak możesz pozwolić każdemu, kto ma łącze prezentacji, na dostęp do niej. Jeśli nie chcesz, aby inne osoby dokonywały zmian, możesz ustalić w uprawnieniach prezentacji tylko możliwość przeglądania.

Zapraszanie do współpracy

Niniejsze instrukcje zakładają, że użytkownik jest zalogowany do iCloud, a Keynote jest skonfigurowany do używania iCloud Drive.

 1. Kliknij w przycisk współpracy na pasku narzędzi Keynote.

 2. Kliknij w menu podręczne Kto ma dostęp, a następnie wybierz opcję:

  Sekcja Opcje udostępniania okna dialogowego współpracy z menu podręcznym Kto ma dostęp oraz wybraną opcją Tylko zaproszeni przez Ciebie
  • Tylko zaproszeni przez Ciebie: Tylko osoby zalogowane do iCloud przy pomocy swojego Apple ID mogą otworzyć tę prezentację.

   Te osoby nie muszą mieć swojego Apple ID, zanim je zaprosisz. Jednak muszą go mieć, zanim otworzą udostępnianą prezentację.

  • Każdy, kto ma łącze: Każda osoba, która ma łącze do udostępnianej prezentacji, może otworzyć ją, stukając lub klikając w to łącze. Aby zabezpieczyć ją hasłem, kliknij w Dodaj hasło.

   Jeśli prezentacja ma już hasło, ma ono także zastosowanie do udostępnionej prezentacji, więc nie musisz tworzyć nowego. Aby je zmienić, kliknij w Zmień hasło.

 3. Kliknij w menu podręczne Uprawnienie i wybierz opcję:

  Sekcja Opcje udostępniania okna dialogowego współpracy z menu podręcznym Uprawnienie oraz wybraną opcją Może wprowadzać zmiany.
  • Może wprowadzać zmiany: Osoby otwierające udostępnianą prezentację mogą ją edytować i drukować.

  • Tylko podgląd: Osoby otwierające udostępnianą prezentację mogą wyświetlać i drukować udostępnianą prezentację, ale nie mogą jej edytować.

  Jeśli wybierzesz (w kroku numer 2) opcję Tylko osoby zaproszone przez Ciebie, możesz zmienić uprawnienia poszczególnych osób po udostępnieniu prezentacji.

 4. Kliknij w metodę wysłania łącza:

  • Email lub Wiadomości: Kliknij w Udostępnij, a następnie wpisz co najmniej jeden adres email lub numer telefonu. Dodaj informacje, które chcesz dołączyć, a następnie kliknij w Wyślij.

  • Usługa internetowa: Aby wysłać łącze przy użyciu usługi internetowej (na przykład Twittera), na Macu musi być skonfigurowane odpowiednie konto. Kliknij w przycisk danej usługi, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Jeśli dostęp do prezentacji jest ustawiony na „Tylko osoby zaproszone przez Ciebie”: Wpisz adresy email lub numery telefonów osób, które chcesz zaprosić, a następnie kliknij w Udostępnij. Dodaj informacje, które chcesz dołączyć, a następnie kliknij w Wyślij.

   • Jeśli dostęp do prezentacji jest ustawiony na „Każdy, kto ma łącze”: Kliknij w Udostępnij, podaj adresy email lub numery telefonu (jeśli to konieczne), a następnie wyślij lub opublikuj łącze.

   Uwaga: Aby skonfigurować usługę, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Konta internetowe. Aby używać usługi, której nie ma na tej liście, kliknij w Kopiuj łącze, otwórz aplikację, w której chcesz je udostępnić, a następnie wybierz polecenie menu Edycja > Wklej lub naciśnij Command-V na klawiaturze

  Ważne: Gdy klikniesz w Udostępnij, w iCloud zostanie utworzone łącze (razem z tytułem) do prezentacji. Jeśli tytuł lub zawartość prezentacji są poufne, pamiętaj, aby poprosić odbiorców o nieprzesyłanie tego łącza innym osobom.

Łącze pojawi się w treści wiadomości, wiadomości email, tweeta lub posta z tytułem prezentacji. Zachowaj uwagę, aby go przypadkowo nie edytować, ani usunąć.

Po udostępnieniu prezentacji na przycisku Współpracuj  pojawi się ikona zaznaczenia, która wskazuje, że ta prezentacja jest udostępniana.

Zapraszanie kolejnych osób

Jeśli jesteś właścicielem udostępnianej prezentacji, do której dostęp mają tylko zaproszone osoby, możesz zaprosić więcej osób.

Uwaga: Jeśli dostęp do prezentacji mają osoby, które otrzymały łącze do niej, możesz zaprosić nowe osoby w sposób opisany w tym zadaniu. Możesz także po prostu wysłać im to łącze (zobacz następne zadanie).

 1. Kliknij w przycisk współpracy na pasku narzędzi, a następnie kliknij w Dodaj osoby na dole listy uczestników.

 2. Kliknij w menu Uprawnienia, a następnie ustaw uprawnienia nowych osób.

  To ustawienie dotyczy tylko nowych osób, które chcesz zaprosić. Nie zmieni uprawnień dotychczas zaproszonych osób.

 3. Wyślij lub opublikuj łącze.

  Łącze może pojawić się w treści wiadomości email lub innej, tweeta lub posta jako grafika z tytułem prezentacji. Zwróć uwagę, aby go przypadkowo nie edytować ani nie usunąć.

Możesz dowolnie zmieniać uprawnienia nowych osób po udostępnieniu dokumentu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania uprawnień i wysyłania łączy, zobacz: „Zapraszanie do współpracy” powyżej.

Wysyłanie łącza do kolejnych osób

Jeśli prezentacja jest dostępna dla każdego, kto ma łącze, możesz przydzielić dostęp do niej kolejnym osobom, po prostu wysyłając to łącze do nich.

Uwaga: Jeśli prezentacja jest dostępna tylko dla zaproszonych osób, aby dodać kolejne osoby, wyślij im zaproszenie do współpracy (opisuje to poprzednia procedura).

 1. Kliknij w przycisk współpracy na pasku narzędzi, a następnie kliknij w Wyślij łącze.

 2. Kliknij w metodę wysłania łącza, a następnie kliknij w Dalej.

 3. Wskaż odbiorcę wiadomości, wiadomości email lub posta, a następnie wyślij lub opublikuj łącze.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wysyłania łączy, zobacz: „Zapraszanie do współpracy” powyżej.

Kopiowanie i wklejanie łącza

Jeśli udostępniana prezentacja należy do Ciebie, lub współpracujesz nad prezentacją, do której dostęp ustawiono jako Każdy, kto ma łącze, możesz skopiować łącze tej udostępnianej prezentacji i wklejać je gdzieś indziej Może tak zrobić, aby na przykład, zachować łącze w celu łatwego dostępu do niego.

Jeśli właściciel ograniczył dostęp tylko do osób, które zaprosił, wówczas łącze będzie działało tylko u zaproszonych współpracowników.

 1. Kliknij w przycisk Współpracuj na pasku narzędzi, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij w Kopiuj łącze (jeżeli jesteś właścicielem, kliknij w Opcje udostępniania, a następnie kliknij w Kopiuj łącze). Taką opcję zobaczysz, jeśli prezentacja została udostępniona tylko przez zaproszenie.

  • Kliknij w Wyślij łącze, kliknij w Kopiuj łącze, a następnie kliknij w Dalej Taką opcję zobaczysz, jeśli prezentacja została udostępniona każdemu, kto posiada łącze.

 2. Kliknij w miejsce, w którym chcesz wkleić łącze, a następnie wybierz polecenie menu Edycja > Wklej (menu Edycja znajduje się na górze ekranu) lub użyj klawiszy Command-V.

Porada: Możesz także opublikować udostępniane łącze w witrynie obsługującej osadzanie prezentacji Keynote (na przykład Medium lub WordPress), aby prezentacja mogła być wyświetlana w mini-odtwarzaczu pozwalającym widzom na nawigację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zamieszczanie prezentacji na blogu.

Jeśli prezentacja jest chroniona hasłem, ze względów bezpieczeństwa nie wysyłaj go razem z łączem.

Published Date: 2019-07-03
Helpful?