Keynote for Mac: Inviter andre til å samarbeide om en presentasjon

Inviter andre til å samarbeide om en presentasjon

Du kan invitere andre til å samarbeide med deg på en presentasjon i sanntid ved å sende dem en kobling til den. Alle som arbeider på presentasjonen kan se endringene når de utføres.

Standardinnstillingen er at kun personene du inviterer til å samarbeide på presentasjonen kan få tilgang til og endre den. Du kan i stedet tillate at alle som har koblingen, får tilgang til presentasjonen. Hvis du ikke vil at andre skal kunne gjøre endringer, kan du sette presentasjonen til å være skrivebeskyttet.

Inviter personer til å samarbeide

Disse instruksjonene antar at du er logget på iCloud og at Keynote er konfigurert til å bruke iCloud Drive.

 1. Klikk på Samarbeid-knappen i Keynote-verktøylinjen.

 2. Klikk på «Hvem har tilgang»-lokalmenyen, og velg et alternativ:

  Delingsvalg-delen av samarbeidsdialogruten med «Hvem har tilgang»-lokalmenyen åpen og «Kun personer du inviterer» markert.
  • Kun personer du inviterer: Kun personer som logger på iCloud med en Apple-ID, kan åpne presentasjonen.

   De du inviterer, trenger ikke å ha en Apple-ID, men de må opprette en før de kan åpne den delte presentasjonen.

  • Alle med koblingen: Alle som har koblingen til den delte presentasjonen kan trykke på eller klikke på koblingen for å åpne presentasjonen. Hvis du vil beskytte den med et passord, klikker du på Legg til passord.

   Hvis denne presentasjonen allerede har et passord, gjelder passordet også den delte presentasjonen, slik at du ikke trenger å angi et nytt. Hvis du vil endre det, klikker du på Endre passord.

 3. Klikk på Tillatelse-lokalmenyen, og velg et alternativ:

  Delingsvalg-delen av samarbeidsdialogruten med Tillatelse-lokalmenyen åpen og «Kan gjøre endringer»-markert.
  • Kan gjøre endringer: Andre kan redigere og skrive ut den delte presentasjonen.

  • Skrivebeskyttet: Andre kan se og skrive ut den delte presentasjonen, men ikke redigere den.

  Hvis du setter tilgangen til «Kun personer du inviterer» (i trinn 2), kan du endre tillatelser individuelt etter at du har delt presentasjonen.

 4. Klikk på en metode for å sende koblingen:

  • E-post eller Meldinger: Klikk på Del, og skriv deretter inn én eller flere e-postadresser eller telefonnumre. Legg til annen informasjon du vil ha med, og klikk deretter på Send.

  • En Internett-tjeneste: Hvis du vil sende koblingen med en tjeneste som Twitter, må kontoen allerede være konfigurert på Macen. Klikk på knappen for tjenesten, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis presentasjonstilgang er satt til «Kun personer du inviterer»: Oppgi e-postadressene eller telefonnumrene til personene du vil invitere, og klikk deretter på Del. Legg til annen informasjon du vil ha med, og klikk deretter på Publiser.

   • Hvis presentasjonstilgang er satt til «Alle med koblingen»: Klikk på del, oppgi e-postadressene eller telefonnumrene (hvis du blir bedt om det), og send eller publiser deretter koblingen.

   Merk: For å konfigurere en tjeneste velger du Apple-menyen > Systemvalg, og klikker deretter på Internett-kontoer. Hvis du vil bruke en tjeneste som ikke står oppført, klikker du på Kopier kobling, åpner programmet der du vil dele koblingen, og velger deretter Rediger > Lim inn eller trykker på Kommando-V på tastaturet.

  Viktig: Når du klikker på Del, opprettes en kobling til presentasjonen (der tittelen er inkludert) på iCloud. Hvis tittelen eller innholdet i presentasjonen er av konfidensiell art, må du huske å be mottakerne om å ikke videresende koblingen til noen andre.

Koblingen vises i brødteksten i e-posten, meldingen, tweeten eller innlegget sammen med presentasjonstittelen – forsikre deg om at du ikke endrer eller sletter den.

Når du har delt en presentasjon, vises det et hakemerke på Samarbeidspartner-knappen for å indikere at det er en delt presentasjon.

Inviter flere personer

Hvis du eier en delt presentasjon der tilgangen er «Kun personer du inviterer», kan du invitere flere personer.

Merk: Hvis presentasjonstilgangen er «Alle som har koblingen», kan du ikke invitere nye personer, som beskrevet i dette avsnittet. I stedet sender du dem bare koblingen (se neste avsnitt).

 1. Klikk på Samarbeidspartnere-knappen i verktøylinjen, og klikk deretter på Legg til personer nederst i listen over deltakere.

 2. Klikk på Tillatelse-lokalmenyen, og angi tillatelser for de nye personene.

  Denne innstillingen påvirker kun de nye personene du inviterer. Tillatelsene for de som allerede er invitert, endres ikke.

 3. Send eller publiser koblingen.

  Koblingen kan vises i brødteksten i e-posten, meldingen, tweeten eller innlegget som et bilde med presentasjonstittelen – forsikre deg om at du ikke redigerer eller sletter den.

Du kan endre enkelttillatelser for de nye personene etter at du har sendt eller publisert koblingen.

Hvis du vil vite mer om hvordan du angir tillatelser og sender koblingen, kan du lese «Inviter personer til å samarbeide» ovenfor.

Send koblingen til flere personer

Hvis tilgangen til presentasjonen er «Alle med koblingen», kan du gi nye personer tilgang til presentasjonen kun ved å sende dem presentasjonskoblingen.

Merk: Hvis tilgang til presentasjonen er «Kun personer du inviterer», legger du til nye personer ved å sende dem en invitasjon til å samarbeide (se oppgaven over).

 1. Klikk på Samarbeidspartnere-knappen i verktøylinjen, og klikk deretter på Send kobling.

 2. Klikk på en metode for å sende koblingen, og klikk deretter på Fortsett.

 3. Skriv inn adressen for e-posten, meldingen eller publiseringen, og send eller publiser koblingen.

Hvis du vil vite mer om hvordan du sender koblingen, kan du lese «Inviter personer til å samarbeide» ovenfor.

Kopier og lim inn koblingen

Hvis du er eieren av en delt presentasjon eller hvis du samarbeider om en presentasjon der tilgangen er «Kun personer du inviterer», kan du kopiere den delte presentasjonskoblingen og lime den inn et annet sted. Du kan for eksempel gjør dette for å oppbevare koblingen på en lett tilgjengelig plassering.

Hvis eieren har begrenset tilgangen til kun de som er invitert, vil koblingen kun fungere for de inviterte deltakerne.

 1. Klikk på Samarbeidspartnere-knappen i verktøylinjen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Trykk på Kopier kobling (eller, hvis du er eieren, klikk på Delingsvalg, og klikk deretter på Kopier kobling). Dette valget vil vises hvis presentasjonen er delt kun ved invitasjon.

  • Klikk på Send kobling, klikk på Kopier kobling, og klikk deretter på Fortsett. Dette valget vises hvis presentasjonen har blitt delt med alle som har koblingen.

 2. Klikk der du vil lime inn koblingen, og velg deretter Rediger > Lim inn (fra Rediger-menyen øverst på skjermen), eller trykk på Kommando-V på tastaturet.

Tips: Du kan også legge ut den delte koblingen på et nettsted som støtter integrerte Keynote-presentasjoner (for eksempel Medium eller WordPress), slik at seere kan navigere gjennom presentasjonen i en avspiller på nettstedet. Du finner mer informasjon under Publiser presentasjonen i en blogg.

Hvis presentasjonen er passordbeskyttet, må du ikke sende passordet sammen med koblingen av sikkerhetsårsaker.

Published Date: 03.jul.2019
Helpful?