Keynote for iPhone: Shift-kliknutie

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Shift-kliknutie

Ak chcete vybrať viaceré položky, podržte stlačený kláves Shift na klávesnici a potom klikajte na žiadané položky.

Ak chcete rýchlo vybrať rozsah susediacich položiek, podržte stlačený kláves Shift a kliknite na prvú a poslednú položku v rozsahu.

Published Date: 11.7.2019
Helpful?