Keynote for iPhone: Kliknutí s klávesou Shift

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Kliknutí s klávesou Shift

Chcete-li vybrat několik položek najednou, podržte klávesu Shift a postupně klikněte na všechny požadované položky.

Chcete-li rychle vybrat souvislou skupinu položek ležících vedle sebe, podržte klávesu Shift a pak klikněte na první a poslední položku skupiny.

Published Date: 4.7.2019
Helpful?