macOS Sierra: Konfigurer brukere, gjester og grupper på Macen

Konfigurer brukere, gjester og grupper på Macen

Hvis Macen har flere brukere, bør du konfigurere en konto for hver person, slik at hver enkelt kan tilpasse innstillinger og alternativer uten at det påvirker de andre. Du kan la mer tilfeldige brukere logge seg på som gjester uten tilgang til filene eller innstillingene til andre brukere. Du kan også opprette grupper. Du må være administrator på Macen for å kunne utføre disse oppgavene.

Legg til en bruker

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Brukere og grupper.

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administratornavn og -passord.

 3. Klikk på Legg til-knappen under listen over brukere.

 4. Klikk på Ny konto-lokalmenyen, og velg en brukertype.

  • Administrator: En administrator kan legge til og administrere andre brukere, installere programmer og endre innstillinger. Den nye brukeren du opprettet da du konfigurerte Macen første gang, er en administrator. Macen kan ha flere administratorer. Du kan opprette nye brukere, og du kan konvertere standardbrukere til administratorer. Ikke konfigurerer automatisk pålogging for en administrator. Hvis du gjør dette, kan noen starte Macen på nytt igjen og få tilgang med administratorrettigheter. Hvis du vil holde Macen sikker, bør du ikke dele administratornavn og -passord.

  • Standard: Standardbrukere konfigureres av en administrator. Standardbrukere kan installere programmer og endre sine egne innstillinger, men de kan ikke legge til andre brukere eller endre innstillingene til andre brukere.

  • Administrert med Foreldrekontroll: Brukere som er administrert med foreldrekontroll, kan kun få tilgang til programmene og innholdet som er angitt av den som administrerer brukeren. Administratoren kan begrense brukerens kontakter og tilgang til nettsteder samt angi tidsbegrensninger for databruk.

  • Kun deling: Kun deling-brukere kan få ekstern tilgang til delte filer, men kan ikke logge på eller endre innstillinger på maskinen. Hvis du vil gi den brukeren tilgang til dine delte filer eller skjermen, er det mulig du må endre innstillinger i panelene Fildeling, Skjermdeling eller Ekstern administrering i Deling-valgpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Bruk Fildeling til å dele filer og Oversikt over skjermdeling.

  Du finner mer informasjon om valgene for de ulike brukertypene ved å klikke på Hjelp-knappen nede til venstre i dialogruten.

 5. Skriv inn et fullt navn for den nye brukeren. Et kontonavn genereres automatisk. Hvis du vil bruke et annet kontonavn, skriver du det inn nå – det kan ikke endres senere.

 6. Skriv inn et passord for brukeren, skriv det inn på nytt for å bekrefte. Skriv inn et passordhint for å hjelpe brukeren med å huske passordet sitt.

 7. Klikk på Opprett bruker.

 8. Avhengig av hvilken brukertype du oppretter, kan du også gjøre følgende:

  • For en administrator velger du «Tillat at brukeren administrerer maskinen».

  • For et barn eller andre administrerte brukere, velger du «Aktiver foreldrekontroll». Klikk på Åpne Foreldrekontroll, og angi begrensninger for brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Konfigurer foreldrekontroller.

  • Bruk Deling-valgpanelet til å angi hvorvidt brukeren kan dele filene dine og dele skjermen din.

Hvis Macen har Touch ID, kan nye brukere legge til et fingeravtrykk når de har logget på Macen. Brukere kan deretter bruke Touch ID til å låse opp Macen og passordbeskyttede objekter, samt kjøpe objekter fra iTunes Store, App Store og iBooks Store ved hjelp av Apple-ID-en. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Bruk Touch ID på Macen.

Opprett en gruppe

En gruppe gjør at flere brukere kan ha samme tilgangsrettigheter. Du kan for eksempel gi en gruppe bestemte tilgangsrettigheter til en mappe eller en fil, og alle medlemmene i gruppen har tilgang. Du kan også gi en gruppe bestemte tilgangsrettigheter for hver av de delte mappene.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Brukere og grupper.

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administratornavn og -passord.

 3. Klikk på Legg til-knappen under listen over brukere.

 4. Klikk på Ny konto-lokalmenyen, og velg deretter Gruppe.

 5. Gi gruppen et navn, og klikk på Opprett gruppe.

 6. Marker hver bruker og gruppe du vil legge til den nye gruppen.

Bruk Deling-valgpanelet til å angi hvorvidt gruppemedlemmer kan dele filene dine og dele skjermen din.

Konverter en standardbruker eller administrert bruker til en administratorbruker

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Brukere og grupper.

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administratornavn og -passord.

 3. Marker en standardbruker eller administrert bruker i brukerlisten, og velg «Tillat at brukeren administrerer maskinen».

La sporadiske brukere logge på som gjester

Du kan la andre bruke Macen midlertidig som gjestebrukere, uten å legge dem til som enkeltbrukere. Du kan bruke foreldrekontroll til å angi restriksjoner slik at gjester kun har tilgang til objektene du vil dele.

 • Gjester trenger ikke passord for å logge på.

 • Gjester kan ikke endre bruker- eller maskininnstillinger.

 • Gjester kan ikke logge seg på eksternt når ekstern pålogging er slått på i Deling-valgpanelet.

Filer som er opprettet av en gjest, lagres i en midlertidig mappe, men denne mappen og innholdet i den slettes når gjesten logger av.

Gjestetilgang fungerer med Finn Mac-funksjonen i iCloud for å hjelpe deg med å finne Macen hvis du mister den. Du kan finne Macen hvis noen finner den, logger seg på som gjest og deretter bruker Safari til å gå på Internett. Les Bruk Finn Mac.

Merk: Hvis FileVault er slått på, kan gjester kun bruke Safari, og har ikke tilgang til den krypterte disken eller til å opprette filer.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Brukere og grupper.

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administratornavn og -passord.

 3. Velg Gjestebruker i listen med brukere.

 4. Marker «Tillat at gjester logger seg på denne maskinen».

 5. Hvis du vil, velger du «Aktiver foreldrekontroll», og klikk deretter på Åpne Foreldrekontroll. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Konfigurer foreldrekontroller.

 6. Hvis du vil la gjester bruke delte mapper fra en annen maskin på nettverket, markerer du avkrysningsruten «Tillat at gjestebrukere kobler seg til delte mapper».

Tilpass påloggingen

Hvis du er en administrator, kan du angi hvordan påloggingsvinduet ser ut for alle de andre brukerne.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Brukere og grupper, og klikk deretter på Påloggingsvalg.

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administratornavn og -passord.

 3. Klikk på «Automatisk pålogging»-lokalmenyen, velg en bruker, eller velg Av.

  Hvis du velger en bruker, logges den brukeren automatisk på når Macen starter opp. Hvis du velger Av, åpner Macen et påloggingsvindu med alle brukerne ved oppstart. Automatisk pålogging gjelder fra neste gang du starter Macen.

  Merk: Automatisk pålogging gir alle tilgang til Macen bare ved å starte den på nytt. Hvis automatisk pålogging er aktivert, må du forsikre deg om at Macen ikke logger på en administrator automatisk. Når FileVault er slått på, er automatisk pålogging deaktivert.

 4. Velg alternativene du vil bruke. Hvis du har spørsmål, klikker du på Hjelp-knappen for å få detaljert informasjon.

Hvis du vil gi nye brukere tilgang til delte filer eller skjermen, er det mulig du må endre innstillinger i Fildeling-, Skjermdeling- eller Ekstern administrering-panelet i Deling-valgpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Bruk Fildeling til å dele filer og Oversikt over skjermdeling.

Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Deling.

Publiseringsdato: 30.apr.2017
Nyttig?