macOS Sierra: Hvis det vises en melding om at du må opprette en ny sikkerhetskopi

Hvis det vises en melding om at du må opprette en ny sikkerhetskopi

Hvis du må opprette en ny sikkerhetskopi, betyr det at et problem har oppstått som hindrer Time Machine fra å bruke den eksisterende sikkerhetskopien.

  • Prøv å hente data fra den eksisterende sikkerhetskopien: Klikk på Sikkerhetskopier senere. Klikk deretter på Time Machine-symbolet i menylinjen, og velg Gå til Time Machine. Bruk pilene og tidslinjen til å bla i sikkerhetskopiene som inneholder filene du vil hente. Time Machine spør deg senere om du vil starte en ny sikkerhetskopiering.

  • Opprett en ny sikkerhetskopi: Klikk på Start ny sikkerhetskopi. Den eksisterende sikkerhetskopien slettes, og dataene sikkerhetskopieres fullstendig kun etter at den nye sikkerhetskopien er fullført.

Hvis du sikkerhetskopierer til en Time Capsule-enhet, undersøker du på nettstedet for Apple-kundestøtte for å forsikre deg om at du har den nyeste tilgjengelige firmwareversjonen.

Du kan få en melding om at verifisering av sikkerhetskopien mislyktes hvis du bruker sikkerhetskopiløsninger for nettverk fra andre produsenter enn Apple, eller du har et maskinvareproblem med sikkerhetskopidisken.

Publiseringsdato: 30.apr.2017
Nyttig?