macOS Sierra: Spotlight ve Finder‘da aramalarınızı daraltma

Spotlight ve Finder'da aramalarınızı daraltma

Spotlight veya Finder’da ve arama alanı olan diğer pencerelerde arama yaptığınızda, aramalarınızın kapsamını ve arama sonuçlarını daraltmak için birçok yöntem kullanabilirsiniz.

İpucu: Spotlight sonuçlarına öğelerin dahil edilmemesini mi istiyorsunuz? Spotlight tercihlerinde seçenekleri ayarlayın.

Aramaya ölçüt ekleme

Temel aramaya ölçüt ekleyebilirsiniz. Örneğin, belirli tür dosyaları veya belirli bir tarihte yaratılmış dosyaları arayabilirsiniz.

 1. Spotlight veya Finder penceresinde aramanızı başlatın.

  • Spotlight’ta: Menü çubuğunda Spotlight simgesini tıklayın, aramanızı girin ve bir Finder arama çubuğu görüntüemek için arama sonuçlarının en altındaki Tümünü Finder’da Göster’i çift tıklayın.

  • Finder’da: Arama alanına aramanızı yazın, sonra Return tuşuna basın.

 2. Arama penceresinin sağ tarafında, arama alanının altındaki Ekle düğmesini tıklayın.

 3. En soldaki açılır menüyü tıklayın, sonra arama ölçütlerini seçin veya ekleyin.

  Örneğin, tüm öğeler yerine yalnızca bazı türdeki öğeleri aramak için Tür'ü seçin. Veya adı belirli bir kelime veya ifade içeren herhangi bir öğeyi aramak için, Ad'ı seçin.

  Ölçüt eklemek için, Diğer'i ve sonra eklemek istediğiniz her bir özelliği seçin. Örneğin telif hakkı bilgilerini aramak için, özellikler listesinde Telif Hakkı öğesini seçin, sonra Tamam'ı tıklayın.

  Arama ölçütü belirtme alanlarını gösteren Finder penceresi
 4. Görünen diğer açılır menülerden ölçütleri seçin.

  Örneğin, Tür’ü seçtikten sonra Belge veya Görüntü’yü belirtmek için diğer açılır menüyü tıklayabilirsiniz. Tür eklemek için Diğer’i seçin.

 5. Gerektiğinde Ekle düğmesini veya Sil düğmesini  tıklayarak arama ölçütlerini ekleyin veya silin.

Bir öğenin arama sonuçlarında görünmesi için, tüm ölçütlerinizle eşleşmesi gerekir. Örneğin, bir ölçüt adları S ile başlayan öğeleri aramayı belirtiyorsa ve siz aramaya bugün yaratılmış öğeleri aramak için bir ölçüt eklerseniz, arama sonuçları yalnızca bugün yaratılmış, adları S ile başlayan öğeleri içerir.

İpucu: Bir aramayı, daha sonra tekrar kullanmak için kaydedebilirsiniz. Arama alanının altında Kaydet’i tıklamanız yeterlidir. Aramanız bir Akıllı Klasör olarak kaydedilir. Aramanıza Finder kenar çubuğunda hızlıca erişmek için Kenar Çubuğuna Ekle'nin seçildiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz: Akıllı Klasör yaratma veya Akıllı Klasörü değiştirme.

Meta veri özelliklerini arama

Birçok öğe, öğenin içeriğini, nasıl yaratıldığını ve diğer özelliklerini açıklayan meta veriler içerir. Örneğin, dijital bir fotoğraf çektiğinizde kamera modeli, diyafram ve odak uzaklığı gibi bilgiler, otomatik olarak meta veri şeklinde saklanan birçok özelliğin arasındadır. Bir dosyanın meta verilerini görüntülemek için, dosyayı seçin, sonra Dosya > Bilgi Ver'i seçin.

Meta veri özelliklerini aramada nasıl kullanabileceğinize yönelik bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

 • seyahat tür:belge ifadesi, “seyahat” sözcüğünü yalnızca belgelerde arar.

 • yazar:tom ifadesi, Tom tarafından yazılmış tüm öğeleri arar.

 • toplantı tarihi:yarın ifadesi, yarın için planladığınız toplantıları arar.

 • tür:görüntüler yaratılış:16/5/16 ifadesi, belirli bir tarihte yaratılan görüntüleri arar.

 • tür:müzik:“glenn miller” ifadesi, Glenn Miller’a ait müzikleri arar.

 • değişiklik:<=29/6/16 ifadesi, belirli bir tarihte veya belirli bir tarihten önce değiştirilen öğeleri arar.

Öğe türüne göre arama

 • Spotlight’ı kullandığınızda veya Finder ya da diğer pencerelerde arama yaptığınızda, aradığınız öğe türlerini belirtmek için uygulamalar, kişiler ya da yer işaretleri gibi anahtar sözcükler kullanabilirsiniz.

  Öğe türünü belirtmek için, "tür:[öğenin türü]" metnini aramanızın sonuna ekleyin. Örneğin, New York City fotoğraflarını aramak için "New York City tür:görüntüler" ifadesini girin. Anne Johnson'ın adının geçtiği e-posta mesajlarını aramak için, "Anne Johnson tür:e-posta" ifadesini girin.

  Öğenin türü

  Anahtar Sözcük

  Uygulamalar

  tür:uygulama

  tür:uygulamalar

  tür:uygulama

  Kişiler

  tür:kişi

  tür:kişiler

  Klasörler

  tür:klasör

  tür:klasörler

  E-posta

  tür:e-posta

  tür:e-postalar

  tür:posta mesajı

  tür:posta mesajları

  Takvim etkinlikleri

  tür:etkinlik

  tür:etkinlikler

  Anımsatıcılar

  tür:anımsatıcı

  tür:anımsatıcılar

  Görüntüler

  tür:görüntü

  tür:görüntüler

  Filmler

  tür:film

  tür:filmler

  Müzik

  tür:müzik

  Ses

  tür:ses

  PDF

  tür:pdf

  tür:pdf'ler

  Tercihler

  tür:sistem tercihleri

  tür:tercihler

  Yer İşaretleri

  tür:yer işareti

  tür:yer işaretleri

  Fontlar

  tür:font

  tür:fontlar

  Sunular

  tür:sunu

  tür:sunular

Kimden, kime, yazar, ile, tarafından, etiket, başlık, ad, anahtar sözcük ve içerir gibi öğeleri bulmak için kullanabileceğiniz başka anahtar sözcükler de vardır. Bir anahtar sözcüğü kullanmak için sözcüğü ardından virgül koyarak yazın, sonra arama teriminizi girin. Örneğin, “yazar:Emily” veya “başlık:New York City.”

VE, VEYA ve DEĞİL kullanarak arama yapma

Bir Boolean sorgusu, arama sonuçlarını daraltmak için VE, VEYA ve DEĞİL (Boolean operatörleri olarak bilinir) kullanır. Ayrıca, öğeleri dışarıda bırakmak için VE DEĞİL anlamına gelen bir eksi işareti (-) kullanabilirsiniz.

Boole operatörlerini kullandığınızda arama alanına yazabileceklerinizin örnekleri şunlardır:

 • yazar:tom VEYA yazar:thom adının kesin yazımını bilmiyorsanız Tom veya Thom tarafından yazılan öğeleri arar.

 • seyahat -fransa ifadesi, "seyahat" kelimesini içeren ancak "fransa" kelimesini içermeyen öğeleri arar; böylece sonuçlar İspanya seyahatinden fotoğrafları içerebilirken, Fransa seyahatinden fotoğrafları içermez.

 • tür:mesaj tarihi:6/29/16-7/25/16 DEĞİL tarih:7/14/16 ifadesi, 6/29/16 ile 7/25/16 arasında bir tarihe sahip e-posta mesajlarını arar; 7/14/16 tarihine sahip olanlar dahil edilmez.

Published Date: 05.May.2017
Helpful?