macOS Sierra: Zúžte výsledky vyhľadávania v aplikáciách Spotlight a Finder

Zúžte výsledky vyhľadávania v aplikáciách Spotlight a Finder

Keď vyhľadávate v Spotlighte alebo Finderi a iných oknách s vyhľadávacími poľami, môžete viacerými spôsobmi zamerať rozsah vyhľadávania a výsledky vyhľadávania.

Tip: Chcete z výsledkov Spotlight vylúčiť konkrétne položky? Nastavenie možností v nastaveniach Spotlight.

Pridanie kritérií k vyhľadávaniu

K základnému vyhľadávaniu môžete pridať kritériá. Môžete napríklad vyhľadávať určité typy súborov alebo položky vytvorené v konkrétny deň.

 1. Začnite vyhľadávať v okne Spotlight alebo okne Findera.

  • V Spotlighte: Kliknite na ikonu Spotlightu na lište, zadajte vyhľadávaný text a dvojitým kliknutím na Zobraziť všetky vo Finderi na konci zoznamu výsledkov vyhľadávania otvorte panel vyhľadávania Findera.

  • Vo Finderi: Zadajte do vyhľadávacieho poľa požadovaný text a stlačte kláves Return.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať v pravej časti okna vyhľadávania pod vyhľadávacím poľom.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu úplne naľavo alebo pridajte kritériá vyhľadávania.

  Ak chcete napríklad namiesto všetkých položiek vyhľadávať iba určitý typ položiek, vyberte Druh. Alebo ak chcete vyhľadávať akúkoľvek položku, ktorej názov obsahuje určité slovo alebo frázu, vyberte možnosť Názov.

  Ak chcete pridať kritériá, vyberte Iné a vyberte jednotlivé vlastnosti, ktoré chcete pridať. Ak napríklad chcete vyhľadávať informácie o autorských právach, v zozname vlastností vyberte Autorské práva a kliknite na Potvrdiť.

  Okno Findera s poľami na zadanie kritérií vyhľadávania
 4. Zo zobrazených vyskakovacích menu vyberte požadované kritériá.

  Po výbere Druhu môžete kliknutím v druhom vyskakovacom menu vybrať Dokument alebo Obrázok. Ak chcete zadať druh, kliknite na Iné.

 5. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte kritériá vyhľadávania kliknutím na tlačidlo Pridať alebo Odstrániť .

Položka, ktorá sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania, musí spĺňať všetky kritériá. Ak napríklad jedno kritérium určuje vyhľadávanie položiek, ktorých názov začína na písmeno S, a pridáte kritérium na vyhľadávanie položiek vytvorených dnes, vo výsledkoch vyhľadávania budú iba položky vytvorené dnes, ktorých názov sa začína na písmeno S.

Tip: Vyhľadávanie môžete uložiť a potom ho znova použiť. Jednoducho kliknite na Uložiť pod vyhľadávacím poľom. Vaše vyhľadávanie sa uloží ako dynamický priečinok. Ak chcete rýchlo vyhľadávať na postrannom paneli Findera, uistite sa, že je vybraná možnosť Pridať na postranný panel. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie alebo úprava živého priečinka.

Vyhľadávanie vlastností metadát

Väčšina položiek obsahuje metadáta, ktoré popisujú obsah položky, spôsob jej vytvorenia a ďalšie vlastnosti. Keď napríklad urobíte digitálnu fotku, mnohé vlastnosti, medzi ktoré patria informácie, ako je typ fotoaparátu, clona a ohnisková vzdialenosť, sa automaticky uložia do súboru ako metadáta. Ak chcete zobraziť metadáta súboru, vyberte ho a potom vyberte Súbor > Informácie.

Tu sú príklady možného použitia vlastností metadát pri vyhľadávaní:

 • výlet kind:document vyhľadáva slovo „výlet“ iba v dokumentoch.

 • author:tom vyhľadáva všetky položky, ktoré napísal Tom.

 • meeting date:zajtra vyhľadáva stretnutia, ktoré ste naplánovali na zajtra.

 • kind:images created:5/16/16 vyhľadáva obrázky vytvorené v určitý deň.

 • kind:music by:“glenn miller” vyhľadáva hudbu od Glenna Millera.

 • modified:<=6/29/16 vyhľadáva položky upravené v určitý deň alebo skôr.

Vyhľadávanie podľa typu položiek

 • Keď použijete Spotlight alebo vyhľadávate vo Finderi či iných oknách, môžete pomocou kľúčových slov zadať typ položiek, ktoré hľadáte, napríklad aplikácie, kontakty alebo záložky.

  Ak chcete špecifikovať typ položky, na koniec hľadaného reťazca pridajte text „druh:[typ položky]“. Ak napríklad chcete vyhľadať fotografie New Yorku, zadajte „New York City druh:obrázky“. Ak chcete vyhľadať emailové správy obsahujúce meno Anne Johnson, zadajte „Anne Johnson druh:email“.

  Typ položky

  Kľúčové slovo

  Aplikácie

  kind:application

  kind:applications

  kind:app

  Kontakty

  kind:contact

  kind:contacts

  Priečinky

  kind:folder

  kind:folders

  Email

  kind:email

  kind:emails

  kind:mail message

  kind:mail messages

  Udalosti kalendára

  kind:event

  kind:events

  Pripomienky

  kind:reminder

  kind:reminders

  Obrázky

  kind:image

  kind:images

  Filmy

  kind:movie

  kind:movies

  Hudba

  kind:music

  Audio

  kind:audio

  PDF

  kind:pdf

  kind:pdfs

  Nastavenia

  kind:system preferences

  kind:preferences

  Záložky

  kind:bookmark

  kind:bookmarks

  Písma

  kind:font

  kind:fonts

  Prezentácie

  kind:presentation

  kind:presentations

Na vyhľadávanie položiek môžete použiť niekoľko ďalších kľúčových slov, ako napríklad od, pre, autor, s, značka, názov, meno, kľúčové slovo a obsahuje. Ak chcete použiť kľúčové slovo, zadajte zaň dvojbodku a potom zadajte hľadaný termín. Napríklad zadajte „autor:Ema“ alebo „názov:New York“.

Vyhľadávanie pomocou operátorov AND, OR a NOT

Booleovský príkaz používa na zúženie výsledkov vyhľadávania výrazy AND, OR a NOT (známe ako booleovské operátory). Na vylúčenie položiek pri vyhľadávaní môžete použiť aj znamienko mínus (-) s významom AND NOT.

Nasledujú príklady výrazov, ktoré môžete zadať do poľa na vyhľadávanie pri použití booleovských operátorov:

 • author:tom OR author:thom vyhľadáva položky, ktorých autorom je Tom alebo Thom, ak neviete, ako sa presne píše jeho meno.

 • výlet -francúzsko vyhľadáva položky, ktoré obsahujú slovo „výlet“, ale nie slovo „francúzsko“, takže výsledky môžu obsahovať fotky z výletu do Španielska, ale nie do Francúzska.

 • kind:message date:6/29/16-7/25/16 NOT date:7/14/16 vyhľadáva emailové správy s dátumom od 29. 6. 2016 do 25. 7. 2016 okrem tých, ktoré majú dátum 14. 7. 2016.

Published Date: 1.5.2017
Helpful?