macOS Sierra: Visa filer och mappar i överblick

Visa filer och mappar i överblick

Använd Överblick till att visa bilder, filer eller mappar utan att öppna dem. Du kan använda Överblick för objekt i Finder-fönster, på skrivbordet, i e-brev, i meddelanden och på andra platser.

En bild på Överblick-fönstret, med knapparna för förhandsvisning i helskärmsläge, öppna filen eller dela den
 1. Markera ett eller flera objekt och tryck på mellanslagstangenten. Du kan också klicka hårt på ett objekt.

  Ett Överblick-fönster öppnas. Om du markerat flera objekt visas det första.

 2. Gör något av följande i Överblick-fönstret:

  • Förstora fönstret manuellt: Dra hörnen.

  • Visa objektet i helskärmsläge: Klicka på knappen för helskärmsläge till vänster. När du vill återgå till den tidigare storleken klickar du på knappen som lämnar helskärmsläge .

  • Visa nästa eller föregående objekt: Klicka på pilarna till vänster, eller tryck på vänster- och högerpiltangenterna. I helskärmsläge kan du visa objekten som ett bildspel genom att trycka på uppspelningsknappen.

  • Visa objekten som ett indexark: Klicka på knappen för arkvy till vänster, eller tryck på kommando-returtangenten.

  • Spela upp videodelen för en Live Photo-bild: När du öppnar en Live Photo-bild i Överblick-fönstret spelas bildens videodel upp automatiskt. Om du vill titta på den igen klickar du på Live Photo i bildens nedre vänstra hörn.

  • Öppna objektet: Klicka på Öppna med [program].

  • Dela objektet: Klicka på delningsknappen till höger.

 3. När du är klar stänger du Överblick-fönstret. Tryck på mellanslagstangenten, klicka hårt igen, eller klicka på stängningsknappen .

Publiceringsdatum: 2017-maj-01
Var detta till hjälp?