macOS Sierra: Panel Zapora sieciowa w preferencjach ochrony i prywatności w oknie Preferencji systemowych

Panel Zapora sieciowa w preferencjach ochrony i prywatności w oknie Preferencji systemowych

Przy użyciu panelu Zapora sieciowa w preferencjach ochrony i prywatności można włączyć zaporę sieciową w macOS, aby zablokować niechciane połączenia z Internetu lub innych sieci.

Aby otworzyć ten panel, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Ochrona i prywatność, a następnie w Zapora sieciowa.

Włącz zaporę sieciową

Jeśli zapora sieciowa jest wyłączona, kliknij we Włącz zaporę sieciową, aby ją włączyć.

Opcje zapory sieciowej

Kliknij w Opcje zapory sieciowej, aby zmienić ustawienia zapory sieciowej.

Blokuj wszystkie połączenia przychodzące

Zaznacz to pole wyboru w opcjach zapory sieciowej, aby blokować połączenia przychodzące do wszystkich usług sieciowych i programów za wyjątkiem podstawowych.

Podstawowe usługi sieciowe to zestaw programów, pozwalających Macowi wyszukiwać usługi udostępniane przez inne komputery w sieci. Ustawienie to powoduje blokowanie połączeń ze wszystkimi innymi usługami udostępniania.

Przycisk dodawania

Aby dodać program lub usługę do listy, kliknij w przycisk dodawania  w opcjach zapory sieciowej, zaznacz daną rzecz na liście, a następnie użyj strzałek w górę i w dół, aby ustawić ograniczenia danego programu.

Przycisk usuwania

Aby usunąć program z opcji zapory sieciowej, zaznacz go na liście, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

Programy wbudowane przyjmują połączenia przychodzące automatycznie

Zaznacz to pole wyboru w opcjach zapory sieciowej, aby wbudowane programy i usługi podpisane przez zaufany urząd certyfikacji były dodawane do listy dozwolonych programów automatycznie, bez konieczności potwierdzania przez użytkownika. Na przykład, iTunes jest programem podpisanym przez Apple, więc automatycznie ma on pozwolenie na odbieranie połączeń z sieci.

Pobrane programy podpisane przyjmują połączenia przychodzące automatycznie

Zaznacz to pole wyboru w opcjach zapory sieciowej, aby pobrane programy i usługi podpisane przez zaufany urząd certyfikacji były dodawane do listy dozwolonych programów automatycznie, bez konieczności potwierdzania przez użytkownika.

Włącz tryb utajony

Zaznacz to pole wyboru w opcjach zapory sieciowej, aby Mac nie odpowiadał na żądania połączeń. Pozwala to na ukrywanie jego obecności w sieci. Mac nadal odpowiada na żądania od autoryzowanych programów, ale nie reaguje na żądania nieautoryzowane, np. takie jak ICMP (ping).

Kłódka

Blokowanie lub odblokowywanie preferencji ochrony i prywatności. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

Zaawansowane

Kliknij, aby zwiększyć bezpieczeństwo Maca, dostosowując określone ustawienia w panelu Zaawansowane.

Niektóre usługi udostępniania mogą łączyć się przez zaporę sieciową od razu po ich włączeniu w preferencjach udostępniania. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, możesz zablokować połączenia z tymi usługami, wyłączając dane usługi w preferencjach udostępniania. Aby dowiedzieć się więcej o udostępnianiu, zobacz Sposoby udostępniania swojego ekranu, plików i innych rzeczy innym użytkownikom w sieci lokalnej.

Data publikacji: 2017-05-01
Był pomocny?