macOS Sierra: Dostosowywanie paska narzędzi i paska bocznego w Finderze

Dostosowywanie paska narzędzi i paska bocznego w Finderze

Istnieje kilka sposobów dostosowywania paska narzędzi Findera oraz paska bocznego Findera.

Zanim zaczniesz, otwórz okno Findera, klikając w ikonę Findera po lewej stronie Docka.

Ikona Findera w Docku

Dostosowywanie paska narzędzi

 • Ukrywanie lub pokazywanie paska narzędzi: Wybierz polecenie menu Widok > Ukryj pasek narzędzi lub Widok > Pokaż pasek narzędzi.

  Ukrycie paska narzędzi powoduje także ukrycie paska bocznego oraz przesunięcie paska statusu z dołu na górę okna.

 • Zmienianie rozmiaru paska narzędzi: Jeśli po prawej stronie paska narzędzi widoczne są nawiasy trójkątne , oznacza to, że okno jest za małe, aby pokazać wszystkie elementy paska narzędzi. Powiększ rozmiar okna lub kliknij w te nawiasy, aby zobaczyć resztę elementów.

 • Zmienianie zawartości paska narzędzi: Wybierz polecenie menu Widok > Dostosuj pasek narzędzi. Możesz przeciągać elementy do i z paska narzędzi, dodawać odstęp między elementami, a także włączać wyświetlanie tekstu pod ikonami.

 • Zmienianie kolejności elementów na pasku narzędzi: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie przeciągnij daną rzecz w nowe miejsce.

 • Dodawanie pliku lub programu: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie przeciągnij daną rzecz do paska narzędzi Findera, aż pojawi się zielony znak plus.

 • Usuwanie elementu: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie przeciągnij daną rzecz poza obszar paska narzędzi.

Dostosowywanie paska bocznego

 • Ukrywanie lub pokazywanie paska bocznego: Wybierz polecenie menu Widok > Ukryj pasek boczny lub Widok > Pokaż pasek boczny. Jeśli polecenie to jest wyszarzone, wybierz najpierw polecenie Widok > Pokaż pasek narzędzi.

 • Zmienianie rozmiaru paska bocznego: Przeciągnij prawą krawędź paska bocznego w prawo lub w lewo.

 • Zmienianie zawartości paska bocznego: Wybierz polecenie menu Finder > Preferencje, kliknij w Pasek boczny, a następnie zaznacz lub wyłącz zaznaczenie poszczególnych elementów.

 • Zmienianie kolejności elementów na pasku bocznym: Przeciągnij dany element w nowe miejsce. Kolejności rzeczy w sekcji Udostępniane nie można zmienić.

 • Pokazywanie lub ukrywanie wszystkich rzeczy w danej sekcji na pasku bocznym: Umieść wskaźnik nad nagłówkiem sekcji, aby pojawił się przycisk Ukryj lub Pokaż, a następnie kliknij w ten przycisk. Na przykład, aby tymczasowo ukryć ulubione rzeczy, umieść wskaźnik nad nagłówkiem Ulubione na pasku bocznym i kliknij w Ukryj.

 • Dodawanie do paska bocznego katalogu lub dysku: Przeciągnij daną rzecz do sekcji Ulubione.

  Jeśli nie widzisz sekcji Ulubione, wybierz polecenie menu Finder > Preferencje, kliknij w Pasek boczny, a następnie zaznacz co najmniej jeden element należący do tej sekcji.

 • Dodawanie programu do paska bocznego: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie przeciągnij ikonę programu do sekcji Ulubione.

 • Usuwanie elementu: Przeciągnij ikonę danego elementu poza obszar paska bocznego, aż zobaczysz znak usuwania .

  Łącze widoczne na pasku bocznym zniknie, ale oryginalna rzecz nadal pozostanie na Macu. Rzeczy z listy w sekcji Udostępniane nie można usuwać.

Aby zmienić inne preferencje Findera, wybierz polecenie menu Finder > Preferencje. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Preferencje Findera.

Aby ustawić sposób przewijania zawartości okien Findera (i innych), wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Ogólne.

Published Date: 2017-05-01
Helpful?
40% of people found this helpful.