macOS Sierra: Tworzenie lub modyfikowanie katalogu inteligentnego

Tworzenie lub modyfikowanie katalogu inteligentnego

Inteligentne katalogi automatycznie gromadzą pliki według typu i zawartości. Zawartość inteligentnych katalogów jest uaktualniana podczas dodawania, zmiany i usuwania plików na Macu.

Tworzenie katalogu inteligentnego

 1. Wybierz w Finderze polecenie menu Plik > Nowy katalog inteligentny.

 2. Aby wyszukać pliki, wpisz w polu wyszukiwania temat, frazę lub inny parametr.

 3. Aby wybrać, czy wyszukiwanie ma obejmować tylko nazwy plików, czy całą ich zawartość, wybierz Pasujące nazwy (na liście sugestii wyszukiwania widocznej poniżej pola wyszukiwania), a następnie kliknij w Nazwa i wybierz Nazwa pliku lub Wszystko.

 4. Aby szukać innych określonych atrybutów, kliknij w przycisk dodawania  poniżej pola wyszukiwania, a następnie dokonaj wyborów, używając wyświetlonych menu podręcznych zawierających atrybuty wyszukiwania.

  Menu te działają w parach. Na przykład, aby znaleźć obrazki, trzeba wybrać Rodzaj z menu podręcznego znajdującego się po lewej stronie i „obrazek” z menu podręcznego umieszczonego po prawej.

 5. Kliknij w przycisk Zachowaj, a następnie wpisz nazwę, aby utworzyć inteligentny katalog.

  Jeśli nie chcesz, aby ten inteligentny katalog znajdował się na pasku bocznym, usuń zaznaczenie z pola wyboru Dodaj do paska bocznego.

  W nazwach katalogów nie można używać niektórych znaków, np. dwukropka (:). Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, spróbuj użyć innej nazwy.

Zmienianie kryteriów katalogu inteligentnego

 1. Otwórz katalog inteligentny.

 2. Zacznij pisać w polu wyszukiwania katalogu lub otwórz menu podręczne czynności , a następnie wybierz Pokaż kryteria szukania.

Data publikacji: 2017-05-01
Był pomocny?