macOS Sierra: Preferencje Findera

Preferencje Findera

Przy użyciu preferencji Findera możesz ustawiać opcje dotyczące okien Findera, rozszerzeń plików oraz Kosza.

Aby otworzyć preferencje Findera, kliknij w ikonę Findera w Docku, a następnie wybierz polecenie menu Finder > Preferencje.

Ikona Findera w Docku

Ogólne

Pokazuj na biurku

Zaznacz rzeczy, które mają być widoczne na biurku.

Nowe okno Findera zawiera

Wybierz, który katalog ma być domyślnie wyświetlany po otwarciu nowego okna Findera.

Otwieraj katalogi w kartach zamiast w nowych oknach

Wybierz, co ma się dziać po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza Command oraz dwukrotnym kliknięciu w katalog.

 • Gdy pole wyboru jest zaznaczone: Katalogi otwierane są na kartach.

 • Gdy pole wyboru nie jest zaznaczone: Katalogi otwierane są w oknach.

Tagi

Pokazuj te tagi na pasku bocznym

Dostosowywanie tagów, które mają być widoczne na pasku bocznym Findera.

 • Wyświetlanie tagu na pasku bocznym: Zaznacz pole wyboru po prawej stronie tagu.

 • Zmienianie koloru tagu: Kliknij w kolor obok tagu , a następnie wybierz nowy kolor.

 • Zmienianie nazwy tagu: Kliknij w tag, kliknij w nazwę tagu, a następnie wprowadź nową nazwę.

 • Tworzenie nowego tagu: Kliknij w przycisk dodawania .

 • Usuwanie tagu: Zaznacz tag, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

Ulubione tagi

Dostosowywanie tagów, które są widoczne w menu wyświetlanym po kliknięciu z naciśniętym klawiszem Control w dowolny plik.

 • Dodawanie tagu: Zaznacz tag na liście nad sekcją Ulubione tagi, a następnie przeciągnij go do tagu, który chcesz zastąpić. W menu może znajdować się maksymalnie siedem tagów.

 • Usuwanie tagu: Przeciągnij go poza sekcję Ulubione tagi, aż pojawi się znak usuwania .

Aby dowiedzieć się więcej o tagach, zobacz Porządkowanie plików przy użyciu tagów.

Pasek boczny

Pokazuj na pasku bocznym

Zaznacz rzeczy, które mają być widoczne na pasku bocznym Findera.

Rzeczy te będą również widoczne w oknach Otwórz i Zachowaj.

Zaawansowane

Pokazuj wszystkie rozszerzenia plików

Rozszerzenie nazwy pliku, czyli litery lub słowa po kropce, widoczne na końcu nazw niektórych plików (na przykład .jpg) identyfikują typ pliku. Ta opcja ma wpływ na większość nazw plików na dysku (istnieją wyjątki).

 • Gdy pole wyboru jest zaznaczone: Pokazywane są wszystkie rozszerzenia nazw plików, nawet w przypadku plików, które mają włączone ukrywanie rozszerzenia (zaznaczone pole wyboru Ukryj rozszerzenie).

 • Gdy pole wyboru nie jest zaznaczone: Rozszerzenia nazw plików są pokazywane lub ukrywane na podstawie indywidualnych ustawień poszczególnych plików (stanu pola wyboru Ukryj rozszerzenie).

Ostrzegaj przed zmianą rozszerzenia

Pozwala wyświetlać ostrzeżenie przed przypadkową zmianą rozszerzenia nazwy. Ogólnie rozszerzeń plików nie należy zmieniać.

Ostrzegaj przed opróżnieniem Kosza

Pozwala wyświetlać ostrzeżenie przed przypadkowym usunięciem plików znajdujących się w Koszu.

Usuwaj rzeczy z Kosza po 30 dniach

Trwałe usuwanie rzeczy po 30 dniach od przeniesienia ich do Kosza.

Utrzymuj katalogi na górze, gdy sortuję według nazwy

Wyświetlanie najpierw katalogów w kolejności alfabetycznej, a następnie plików w kolejności alfabetycznej (podczas sortowania według nazw).

Wyszukując

Wybierz, co ma być domyślnie przeszukiwane podczas używania pola wyszukiwania w oknach Findera. Możesz wybrać przeszukiwanie całego Maca, bieżącego katalogu lub miejsca wybranego podczas poprzedniego wyszukiwania z okna Findera.

Jeśli chcesz poznać inne sposoby dostosowywania okien Findera, zobacz Dostosowywanie paska narzędzi i paska bocznego w Finderze.

Data publikacji: 2017-05-01
Był pomocny?