macOS Sierra: Bestandsextensies tonen of verbergen

Bestandsextensies tonen of verbergen

Achter sommige bestandsnamen wordt een bestandsextensie weergegeven, die bestaat uit een punt gevolgd door twee of drie letters (bijvoorbeeld '.jpg'). De bestandsextensie van een bestand geeft aan om wat voor type bestand het gaat en met welke programma's u het bestand kunt openen.

Bestandsextensies worden in macOS meestal verborgen, maar u kunt de extensies ook weergeven als u dat handiger vindt. Ook als extensies worden verborgen, kunnen de bestanden in macOS nog steeds met de juiste programma's worden geopend.

Voor één bestand

  1. Selecteer een bestand en kies 'Archief' > 'Toon info' of druk op Command + I.

  2. Klik op het driehoekje naast 'Naam en extensie' om het gedeelte te openen.

  3. Schakel 'Verberg extensie' in of uit om de extensie voor dit bestand altijd te verbergen of te tonen.

Voor alle bestanden

  1. Kies 'Finder' > 'Voorkeuren' en klik vervolgens op 'Geavanceerd'.

  2. Schakel 'Toon alle bestandsnaamextensies' in of uit.

Als u 'Toon alle bestandsnaamextensies' inschakelt, worden alle extensies getoond, ook voor bestanden waarvoor 'Verberg extensie' is ingeschakeld. Als u 'Toon alle bestandsnaamextensies' uitschakelt, wordt op basis van de afzonderlijke instellingen voor 'Verberg extensie' bepaald of bestandsextensies worden getoond of verborgen.

Als u de naam van een bestand of map wijzigt, moet u de bestandsextensie ongewijzigd laten om te voorkomen dat het bestand niet meer kan worden geopend met het programma waarmee het is aangemaakt. Selecteer 'Toon waarschuwing vóór wijzigen extensie' in het paneel 'Geavanceerd' in de Finder-voorkeuren als u een waarschuwing wilt zien voordat u een extensie wijzigt.

Als u de bestandsstructuur wilt wijzigen, gebruikt u het programma waarmee u het bestand hebt aangemaakt. Met Teksteditor kunt u bijvoorbeeld een document met een platte-tekststructuur (.txt) converteren naar een RTF-structuur (.rtf), en met Voorvertoning kunt u veel typen grafische bestanden converteren.

ZIE OOK Grafische bestanden converteren in Voorvertoning
Publicatiedatum: 28-apr-2017
Nuttig?